• 07 augustus 2008
    Linkse discussie

Het geval Wijnand D. (1)

Hans de Bruin

In de komkommertijd is het goed scoren in de media als politicus, moet Wijnand D. hebben bedacht met zijn uitgever. Dus ter promotie van zijn boek “Klimaatactivist in de politiek” kwam Wijnand naar buiten met een opvallend nieuwtje. Hij was ooit, lang geleden, in 1985 betrokken geweest bij de inbraak in een gebouw  van het ministerie van Economische Zaken in Den Haag (aan de Bezuidenhoutseweg voor insiders) met de actiegroep 'De Wraak van Jhr. Mr. de Braauw'. Nee hij was niet zelf binnen geweest, maar toch...
De vraag is waarom 23 jaar na dato een van de leden van de actiegroep, die postzakken vol geheime documenten over een nieuw te bouwen kerncentrale boven water haalde, zich geroepen voelt om dat ineens aan de grote klok te hangen. Zat er iemand op te wachten? Werden er beschuldigingen c.q. vermoedens geuit? Ik zou het niet weten. Eerlijk gezegd vind ik het nogal verbijsterend dat Wijnand D. ineens uit de school klapt, ondanks dat de inbraak inmiddels strafrechtelijk wel verjaard is.

Nee nog absurder vind ik het dat Wijnand D. aan zijn nutteloze onthulling toevoegt en ik citeer de Volkskrant: “Acties moeten binnen de grenzen van de wet blijven. (...) Daarmee neem ik afstand van de actiemiddelen van 23 jaar geleden en spreek daarover een negatief oordeel uit.”
Laat ik duidelijk maken dat Wijnand D. van mij best als kamerlid mag vinden dat acties binnen een bepaald kader moeten blijven, maar waarom die  ongevraagde stellingname over zo’n bejaarde actie, waarbij niemand persoonlijk leed of schade is toegebracht. Het was een prima actie. Niets mis mee!

De vraag rijst dus waarom? Waar Wijnand D. wat ongevraagde beweringen kan doen, mag ik dat ook. Waarom dus deze ‘onthulling’?
Ik vermoed dat de huidige fractievoorzitter van GroenLinks Femke Halsema er bij de volgende verkiezingen de brui aan gaat geven. Er is tenslotte ook nogal wat weerstand binnen de partij tegen de soms wat liberale standpunten. Een mogelijke opvolger van Halsema was Kathalijne Buitenweg die nu in het Europarlement zit. Maar die heeft pas te kennen  gegeven er ook geen zin in te hebben om in de Tweede Kamer te gaan zitten. Kortom er is een positie te verkrijgen: partijleider. En Wijnand D. is een mogelijke kandidaat. Dus wat dacht Wijnand D., elke politicus die wat wil schrijft een boek, hij dus ook. En moet hij erbij gedacht hebben, voordat er onthullingen naar buiten komen - en dan heb ik het niet over de Peter Siebelt’s en Joost de Hazen, die al jaren op Wijnands nek azen - maar meer uit ‘eigen’ kring, kan ik dat beter maar zelf doen. En dan wel een beetje tijdig, zodat de storm weer is gaan liggen tegen de tijd dat hij zich kandidaat stelt als partijleider.

Was dat je gedachte Wijnand? Of is het nog erger? Ga je na de zomer het standpunt innemen dat kernenergie toch wel goed is in navolging van de engelse actievoerder en wetenschapsjournalist Mark Lynas, die ook recentelijk zijn standpunt over het gebruik van kernenergie herzag. Want ja dan is je betrokkenheid bij die inbraak ook wat lastig te verkopen.
Kortom, wat is de strategische gedachte geweest bij Wijnand D.? Want ik neem toch niet aan dat hij 23 jaar heeft wakker gelegen van een actie, waar niemand het meer over heeft. Helemaal niemand. Want dat je alleen maar je boek wilde promoten gelooft vast niemand.

En ja, nu vallen de bekende rechtse idioten weer massaal over je heen. Moeten we daarom meelij hebben? Een goede vriend schreef me vanmiddag toen ik hem voorstelde er toch iets over te schrijven: “omdat rechts zich daar al zo fors mee bezighoudt (zie telegraaf, geen stijl, maar ook bijvoorbeeld www.standejong.nl met verwijzing naar Siebelt) lijtk het mij niet nodig. Maar ik zit me wel te verbijten ja...” Nou ik dus ook. Flapdrol! En als er iemand door dit stukje besluit om je boek te kopen dan betreur ik dat ten zeerste....

Oh ja, Laka heeft alle publicaties rond Jonkheer De Braauw van destijds in Bluf on-line staan.