• 29 maart 2020
    Linkse discussie

Hans Feddema

JoopFinland

Het komt voor dat mensen die regelmatig een bijdrage aan Konfrontatie leveren hun stuk ook aan andere bladen en platforms willen slijten. De redactie geeft daarvoor dan akkoord en is verheugd wanneer dat andere blad zo kies is om te vermelden dat de bijdrage oorspronkelijk in Konfrontatie is verschenen. Andersom doen wij hetzelfde.

De goedkeuring voor de overname wordt vrijwel automatisch gegeven. Immers, de andere bladen zijn ons welbekend. En de andere bladen zijn ons welgezind. Grenzeloos, Krapuul, Kleintje Muurkrant, de Amsterdamse MUG: onze schrijvers komen er vandaan en/of we zitten met de ander op dezelfde politieke lijn.

Hoe anders is het met Civis Mundi. De naam van dat extreemrechtse blad dook een tijdje geleden op in de correspondentie met onze medewerker Hans Feddema. Hij gaf aan een in CM gepubliceerd artikel voor ons in de aanbieding te hebben. En bij naspeuring bleek Feddema zelfs in het bestuur van de club CM te zitten.

Wij vroegen aan Feddema -die sinds 2006 voor Konfrontatie schrijft- om tekst en uitleg. We herinnerden hem daarbij aan het feit dat in CM zulke uitgesproken vertegenwoordigers van alt right verenigd zijn als de oprichter Wim Couwenberg, Perry Pierik en Geerten Waling. En dat uitgerekend in Konfrontatie de kwalijke opvattingen van deze lieden door de jaren niet onderbelicht zijn gebleven.

Feddema antwoordde ons in eerste instantie dat Couwenberg 'een vriend' van hem was geweest, en het zitting nemen in het bestuur dus 'een vriendendienst'. Meer uitleg volgde niet, maar wel de vraag van Feddema een week terug of wij een artikel van hem zouden plaatsen dat 'anders' in CM terecht zou komen.

Feddema's handelwijze is voor ons aanleiding om de samenwerking met hem met onmiddelijke ingang stop te zetten. Want wij zijn liever kieskeurig met betrekking tot onze 'vrienden'...

De redactie