• 27 augustus 2008
    Linkse discussie

Duyvendakken

Adriaan Bontebal

Het blijft maar Duyvendakken in de pers. Nu ligt milieuminister Jacqueline Cramer onder vuur. Zij zou toentertijd een steunbetuiging aan het blad Bluf! hebben ondertekend. De blijk van adhesie, ondertekend door 178 sympathisanten, verscheen in De Volkskrant. Steun voor het feit dat het blad de documenten die bij Economische Zaken waren gestolen had gepubliceerd. Mevrouw de minister komt met een flauw verweer: onder de steunbetuiging staat de naam Jaqueline Kramer. "Zo heet ik helemaal niet." Ach. Opvallend is wel dat zelfs Gekke Geert niet om haar aftreden vraagt.

Zou ik hem zelf, al dan niet in een groep, hebben ondertekend? Ik weet het echt niet meer.

Ik ben in het jubeljaar 1980 'de beweging' binnen gerold. Het jubeljaar: de belegering van de Vondelstraat, het kroningsfeest, de kraak van de Blauwe Aanslag in december van dat jaar. Aan de kroningsfeesten in Amsterdam heb ik meegedaan, toen nog als 'gewoon' burger, pas bij de kraak van het oude belastingkantoor in Den Haag, het pand dat de Blauwe Aanslag zou worden, ben ik echt actief geworden. In de jaren die volgden redelijk veel ongein uitgehaald, en dat voor een gehandicapte. Onkruit, anti-kernenergie, kraken, noem het maar op.

De Vondelstraat, een omslag? Dat het leger wordt ingezet tegen demonstranten, dat gebeurt altijd in een of ander Verweggistan: Noord Korea, Tibet, China enzovoorts. Sinds de Vondelstraat weten we hier wel beter. In Amsterdam werden pantservoertuigen ingezet om de barricades te slechten.

Welk jaar het was, weet ik niet precies meer (ik zou het kunnen opzoeken), maar uit onvrede met de Bluf! zijn we op een gegeven moment in onze regio een eigen blad gestart: De Zwarte. Voor de leek: De Zwarte is één van de bladen die is opgegaan in de Konfrontatie, eerst nog op papier, nu reeds tijden alleen digitaal. Onze onvrede met de Bluf! behelsde de berichtgeving, maar bijvoorbeeld niet de publicatie van de 'Duyvendak'-buit; ik meen, sterker weet zeker, dat we er zelf ook driftig uit hebben gepubliceerd. Nee, het was de Amsterdamse arrogantie die ons tegen de borst stuitte: de Bluf! bevatte voornamelijk Amsterdams nieuws, daar gebeurde het. De rest van het land was platteland voor hen.

Er ligt ergens in een hoek nog een dikke stapel De Zwartes. Laat ik ze binnenkort eens door gaan bladeren. Natuurlijk uit nostalgische overwegingen, maar ook om eens te zien wat wij allemaal zoal hebben gepubliceerd. Wedden dat ik daarvoor geen excuses ga maken.