Skip to main content
  • 01 november 2019

Die Linke slaat in Thuringen bres in fascistische opmars

JoopFinland

Kort voor de val van de Muur in 1990 was West-Duitsland de VS als belangrijkste economische macht ter wereld op een aantal belangrijke onderdelen (o.a. export, machinebouw, autoindustrie) voorbijgestreefd. De 'Wiedervereinigung' met de DDR betekende een door de VS 'toegeworpen bot' bedoeld om zich in te verslikken. Dat lukte bijna: Duitsland kwam in een diepe recessie terecht. De investeringen in het Oosten trokken het geld uit het Westen. Gevolg: verwaarlozing van de infrastructuur en gebrek aan investeringen.

Maar Duitsland zou Duitsland niet zijn als het zich ook daarvan niet had hersteld. Het spookbeeld van de crisis na de Krach van 1929, die in Duitsland van alle Europese landen het hardst toesloeg, de verwoesting na de verloren Wo2 en het 'Wirtschaftswunder' dankzij de Amerikaanse investeringen om Duisland zo snel als mogelijk (militair) in stelling te brengen tegen de USSR, gaven het land een ongekende veerkracht. Al weer 10 jaar na de val van de Muur kwam het Verbond van ondernemingen in Duitsland met een rapport waarin een schreeuwende behoefte aan arbeidskrachten voor de industrie werd aangekondigd, zoals in de jaren '60 toen Italianen, Portugezen en Spanjaarden werden aangevoerd om bij Mercedes, BMW etc. te werken, in de decennia erna gevolgd door Turken. Zij bouwden de auto's, machines etc.

De 'behoeftige' Duitse industrie werd op haar wenken bediend In dienst van het grootkapitaal gingen de nazi's oorlog voeren voor 'Lebensraum': goedkope arbeidskrachten en grondstoffen. Nu had het grootkapitaal eveneens berekend dat ze arbeidskrachten nodig had, precies als in de nazi-tijd, en ze bestelden ze gewoon. Bij de CDU/CSU/SPD regering-Merkel. Dat is de ware achtergrond van 'Wir schaffen Das' en de toestroom van meer dan een miljoen mensen uit Afrika en Azie. Niet de 'medemenselijheid' die huichelachtig werd opgegeven. 

Dat Duitsland nu in een zware recessie dreigt terecht te komen wordt door 'de economen' geweten aan het maken van 'verkeerde keuzes': het vasthouden aan de oude specialismen (machinebouw; manufactuur etc.) en het missen van de boot in de 'globale economie van nieuwe technologie'; geen van de giganten in de 'digitale industrie' is Duits. De ineenstorting van 'Deutsche Bank' was er een illustratie van. De VS was er alsnog in geslaagd haar belangrijkste concurrent, waarmee het vorige eeuw tweemaal oorlog voerde (Wo1 om Europa schuldenaar te maken en Wo2 om het continent te bezetten) uit te schakelen.   

De voormalige DDR heet 'AfD-land' te zijn. Voedingsbodem bij uitstek voor het herlevend fascisme in Duitsland. De overwinning van Die Linke ('de voormalige communistische SED') met 30% van de stemmen, net zoveel als de landelijk regerende CDU en SPD samen, steekt echter een kink in de kabel van rechts. De ontevredenheid over het beleid van de regering-Merkel en de troosteloze achterstelling van het Oosten heeft onverwachts een uitlaatklep op links opgeleverd. Ook al kraaien de fascisten die hun stemmenaantal verdubbeld zagen dat ze de volgende verkiezingen de macht grijpen, de anti-fascistische opvoeding in de DDR blijkt nog niet uitgewerkt. De racistische aanslag in Halle heeft er mogelijk aan bijgedragen dat het DDR-Bundesland zich herpakte. Het smerige spel om ultra-rechts aan de macht te brengen (een herhaling van de nazi-overname in 1933) heeft voorlopig averij opgelopen.  

De armen in Duitsland (en speciaal in het achtegestelde Oosten) zagen hun uitzichtloze positie nog verder uitgehold door de meer dan een miljoen 'economische vluchtelingen' die 'Wilkommen' werden geheten door Merkel. Deze operatie was bedoeld om de Duitsers naar rechts te drijven. De banen van de armen kwamen door deze plotselinge aanwas van goedkopere arbeidskrachten onder druk te staan. Hun huisvesting, voorzieningen in de arme wijken en infrastructuur kwamen in het geding en dat maakte ze kwetsbaar voor fascistische propaganda. Dat was de bedoeling.

Niet de beschermde wereld van de beter gesitueerden natuurlijk, in hun mooie leefomgeving. Die kunnen niet begrijpen waarom de armen niet even enthousiast zijn over 'Wir schaffen das' als zij. Dat ze niet over hun 'menselijkheid en mededogen' beschikken. Dat ze niet enthousiast zijn over de 'Open Society' van George Soros en prinses Mabel, zoals wij allemaal. 'Domme Spiessbürger' die niet kunnen meekomen in de nieuwe 'globale wereld zonder grenzen'. 'Losers'.

De bedoeling van CDU/CSU is om, net als de 'Deutschnationalen' bij de machtsovername door de nazi's, wegbereiders te worden voor het fascisme. De SPD speelt net als de vorige keer de verradersrol op links. En wordt gemarginaliseerd.

De nazi's vandaag begrijpen het spel. Wij niet. (WK)