Skip to main content
  • 20 juni 2020

Radicaal of knuffelbaar

JoopFinland

Moeten de huren bevroren worden, na de corona periode, nu zoveel mensen financieel in de problemen gekomen zijn? Nee, natuurlijk niet, als het aan die  Ollongren ligt.

Het achttiende buitenhuis van onze 'ondernemers'  zomaar afpakken? Dat kan niet. Deze ondernemer moet de minima afpersen, anders loopt hij zijn fortuin toch mis. De minima die negenhonderd huur per maand betaalt, moet eigenlijk duizend euro huur per maand betalen ! Waarom? Anders loopt meneer K. Pitalist zijn mega-vermogen toch mis? Mensen die in armoede leven nog verder onder druk zetten? Jazeker, denkt het kabinet, zeker nu, zeker na zo'n coronaramp. Waarom? Anders loopt de multimiljardair een miljoen mis. En dat wil je niet.... Want... Ja, uhmmm, ja, dat wil je gewoon niet.... We willen met zijn allen dat een kleine parasitaire elite zich verrijkt. Waarom willen we dat? Ja, nou, geen vragen stellen hoor, dat is gewoon zo! Bek dicht houden verder. Kritische gedachten gaan tegen het functioneren van de neoliberale heilstaat in, dat willen we niet.

Als de huren weer omhoog gaan raken nog meer Nederlanders in de armoede. Nederland is nu al een beetje een soort bananenrepubliek, maar dan zal het nog extremer worden. Vergeet niet, dit is ook niet in je belang als je rijk bent. Waarom niet? Armoede leidt tot sociale onrust. Het leidt tot radicalisering, misdaad, roekeloosheid onder de verpauperde bevolking. En daar hebben rijke mensen ook gewoon last van. Dus zelfs relatief rijke mensen, zouden hier niet voor moeten willen zijn. Zij worden immers vogelvrij verklaard als de sociale ongelijkheid uit de klauwen loopt. Als de ongelijkheid in Nederland groter wordt, dan ben jij als rijk persoon ook gewoon de sigaar, via een omweg. Denk er maar eens over na, als dat lukt.

De huren moeten van bovenaf bevroren worden? Dat zou de sociaal democratische strategie zijn. De wet gebruiken om de tirannen te bevechten. Ik denk dat dit niet de juiste strategie is.Ik d enk dat het heel cruciaal is om huurstakingen te organiseren. Je kan wel smeken in het kabinet en hopen dat je via de politiek wat verbetering erdoor kan drukken. Maar dat is geen lange termijn oplossing. En, het is ook niet echt effectief.

Je moet een ander pressiemiddel hebben. In een huizencomplex zouden alle bewoners moeten weigeren de huur te betalen. Dit soort acties hebben in Amerika al vruchten afgeworpen. Een hele massa mensen die het kantoor van een woningbouwcorporatie kwam bezoeken en eiste dat de huur bevroren zou worden. Dit had effect. Effect, daar gaat het om. Niet om ' de politiek'  en 'de democratie'. 

Mensen moeten de tirannen direct confronteren. Een voet tussen de deur plaatsen. Gebruik je macht, gebruik de macht die je hebt, om jezelf te beschermen tegen de uitzuigers, de tirannen, de neoliberale bedrijfselite, de gelegaliseerde penoze.

Pleit ik dan voor illegaliteit? Ik pleit nergens voor. Ik zeg je alleen hoe ik erover denk. Uiteindelijk moet je zelf gaan beslissen hoe je handelt. Radicaal of knuffelbaar?

Nayako Sadashi