Skip to main content
  • 19 maart 2006
    Kraak- en woonbeweging

Linke Loetje in de Gelderlander: "krakersfeest"

Natasha Gerson

Hieronder volgt in cursief de letterlijke tekst van de niet ondertekende brief "Krakersfeest" uit De Gelderlander van 6 oktober 2005 met daarnaast mijn commentaar in  een ander  lettertype.

'Zwaar teleurgesteld was ik toen ik in De Gelderlander het artikel las over krakers die een jubileum te vieren hebben. Alsof kraken iets leuks is. Jonge mensen die zulke artikelen lezen, zien geen kwaad in kraken en hebben niet door dat ze systematisch van binnenuit gehersenspoeld worden. De krakersbeweging bestaat niet alleen maar uit leuke, jonge studenten die van het kraakrecht gebruik maken om aan woonruimte te komen."

 

[Het eerste wat opvalt is dat er niet staat: 'Ik was zwaar teleurgesteld toen' maar ‘Zwaar teleurgesteld was ik toen..". Het begin van de brief toont al een zekere literaire inslag en in elk geval finesse in het geschreven woord: De auteur schrijft wel vaker wat. ‘Jonge mensen’ : De schrijver is in elk geval boven de veertig. Opvallend is verder het woord ‘krakersbeweging’ in plaats van ‘kraakbeweging’: Scribent beweert (zie volgende zin) hier onderdeel van uitgemaakt te hebben, maar welke oude kraker heeft het over de ‘krakersbeweging’ ipv ‘kraakbeweging?’ ]

 

 

"En ik als voormalige hardcorekraker van veertien jaren geleden kan het weten."

 

[Hardcorekraker? Wie noemt zichzelf nou zo? ‘Veertien jaren’ in plaats van veertien jaar; weer een soort archaïsche literaire inslag. Of een Duitsigheid? Verder: Wat is veertien jaar geleden? Heeft hij maar één jaar in de ‘krakersbeweging’ doorgebracht? Is hij 14 jaar geleden afgetaaid? Hoe dan ook, we zouden het dus hebben over ca. 1992]

 

 

"De van u genoemde panden (cafe De Klinker en De Grote Broek) zijn bolwerken van extreem links geweld. Uw journalist heeft het over acties die gevoerd worden waar de krakers het niet over willen hebben.

 

Kan ik goed begrijpen als het gaat om zaken als de LPF-bus met stenen te bekogelen (tijdens verkiezingscampagne) of de hele stad met 'linksextreme graffiti te bekladden' (Nederland deportatieland). Of nog erger; uren na de moord op Fortuyn een feest vieren en oproepen tot solidariteit met zijn moordenaar. Erbij komen nog acties van gewelddadige globaliseringtegenstanders die hele steden kapot slaan. Milieuactivisten die boerderijen afpersen, de vleesindustrie bedreigen, nertsfokkers en veehouders hun vrachtwagens in de fik steken."

 

[‘De van u genoemde panden’: Een germanisme. Verderop nog een. Zonder er verder zelf een waardeoordeel over te willen toevoegen: Het lijkt me sterk dat een ‘voormalige hardcorekraker’ echt enorme moeite zou hebben met het bekogelen van een bus met stenen, en dit werkelijk als ‘extreem geweld’  zou zien. Hoogstens als iets dat niet zo handig is om te doen. Als dit wel het geval is (zie beginpassage over hersenspoeling) heeft de scribent zichzelf sindsdien geheel opnieuw uitgevonden, zeg maar gedeprogrammeerd, of is hij hiertoe bewogen. Hij is ‘holier than thou’ geworden. Misschien is hij bijvoorbeeld bekeerd, wat ook zijn enigszins gezwollen taalgebruik zou verklaren.

Logischer lijkt het me als zijn bewering ooit ‘hardcorekraker’ geweest te zijn gewoon niet waar is, maar bedoeld is om paranoia te zaaien over zijn identiteit. Ik betwijfel of scribent ooit kraker is geweest. De graffiti is iets waar iedereen in het Nijmeegse kennis van kan nemen, zo ook de opmerkingen over globaliseringstegenstanders, nertsfokkers en veehouders, etcetera. Er is geen verdere kennis van de actiebeweging voor nodig. Anders zou het zijn met de passage over ‘uren na de moord op Fortuyn een feest vieren’. Dit is een bewering, de suggestie van meerkennis over wat zich in de Grote Broek / Klinker af zou spelen.Ik persoonlijk kan mij niets voorstellen van een dergelijke feestuiting, maar wat zegt dat.

 

Er is altijd van horen zeggen. Er is ook gewoon, en dat lijkt me hier waarschijnlijker, pure fantasie. En die is hier dan ook nog erg functioneel: De scribent wéét wat er nodig is om iets in een krant geplaatst te krijgen en dat dat meer was dan de door hem opgediste ‘wandaden’ die overigens weinig of slechts zijdelings met de Grote Broek van doen hebben. De rest van zijn beweringen zijn niet zo interessant voor een redactie: Zure-druiven brieven over van alles en nog wat krijgt men genoeg. De bewering over het feest maakt het toegepast, en bovendien nieuws.

 

Het is natuurlijk van oudsher dé agit-prop klassieker om aan te komen met broodjes aap vol met na onbetamelijkheden feestende vijanden, van de zogenaamd dansende Joden in München na de aanslag op Vom Rath die Goebbels gebruikte om de Kristallnacht te entameren, via nog honderden andere voorbeelden, tot de zogenaamd juichende Marokkanen in Ede na 11 september 2001 toe. Zij die al aanleiding zien tot verkettering zullen dit soort verhalen altijd als feit aannemen, mits kundig verstopt in andere hele of halve waarheden

In directe link met Volkert, althans Milieuoffensief, is het ‘afpersen van boerderijen’. Niet het treiteren van boerderijen of het dwarszitten van boerderijen, nee, ‘afpersen’. De omslag die Milieuoffensief op een gegeven moment maakte van bezwaar maken tegen vergunningen naar marchanderen met mestrechten zou zo kunnen worden uitgelegd. Schrijver heeft meer dan een ‘bee in his bonnet’  over de ‘krakersbeweging’ en is meer dan ingevoerd in deze actiemethode.
Die overigens ook uitgebreid aan de orde geweest is in de pers, dus echte meerkennis is er niet voor nodig. Zijn digressie, alsof hij het gewoon niet kan laten,  is alleen opvallend]

 

 

"Het lijkt net alsof Nederland het enige land ter wereld is dat zijn vijanden de mogelijkheid geeft zich te kunnen organiseren en idealiseren in kraakpanden.

 

Kraken is geen cavaliersdelict, kraken is inbreuk maken op het eigendomsrecht van een ander. Krakers kennen niet het verschil tussen mijn en dijn."

 

[Gebruik van de term ‘cavaliersdelict’ is een interessante. De uitdrukking wordt in Nederland nauwelijks gebruikt. Gezien het feit dat dit epistel uit het Nijmeegse afkomstig is, en het eerdere ‘van u genoemde panden’ zou je het kunnen afdoen als alleen maar, weer, een germanisme, ‘Kavaliersdelikt’ is in Duitsland een gangbaardere term. Er was wel één schrijver die, in het Engels, veelvuldig refereerde aan cavaliers, hun rechten en vergeeflijke delicten en dat was Edmund Burke, aartsvader van het modern-conservatief denken. Zo ook alle schrijvers óver Burke na hem. Ik denk dat de schrijver het hier ook, onbewust, uitgehaald heeft. Schrijver is een conservatief in hart en nieren]

 

 

"Aangezien ik me bewust ben van het gewelddadige karakter en paramilitaire neigingen van deze activisten, wil ik u graag verzoeken mijn brief anoniem te publiceren.

 

 

Naam en adres bij redactie bekend"

 

Conclusie:
Ik betwijfel sterk met een ouwe, teleurgestelde, kraker die tot ‘inkeer’ is gekomen van doen te hebben, maar iemand die de actiebeweging al lang en enigszins obsessief volgt. Schrijver is man, 40-plus, een binding met de Duitse taal (achtergrond, veel Duits lezend), hoogopgeleid of autodidact, met literaire of essayistische ambities (hoogstwaarschijnlijk niet of maar ten dele waargemaakt, maar wie één ingezonden brief schrijft, schrijft er tien of honderd. Het lijkt mij sterk dat iemand zo door een ‘kraakjubileum’ gegrepen wordt dat hij eenmalig in de pen klimt met dit resultaat. Men zou er goed doen het brievenarchief -zo het bestaat- van de Gelderland eens na te speuren op andere ingezonden brieven over actieonderwerpen, i.h.b. milieu- en anti-bioindustrieacties. Identiteit zal zich spoedig ontvouwen).

Scribent is of zeer rechts geworden of, waarschijnlijker, altijd rechts geweest en waarschijnlijk gelovig of afkomstig uit een gelovige achtergrond (‘mijn en dijn’ ). Een aantal dingen in de brief stroken linguïstisch niet met zijn beweerd verleden. De aanduiding ‘krakersbeweging’ is één. Maar een oude kraker zou zichzelf ook echt niet zo snel als (gewezen) ‘hardcore’ aanduiden: Anderen doen dat doorgaans wel voor hem. Bovendien associëren oude krakers van zijn leeftijd ‘hardcore’ doorgaans eerder met het type punkmuziek en aanverwant dan met een of andere ideologische inslag.

Doel van deze brief is behalve de oprechte waarschuwing aan ‘jonge mensen’ jegens de ‘krakersbeweging’ ook vooral het zaaien van paranoia binnen de beweging. Linke Loetje is mijns inziens een verdeel-en-heers stokerd uit de Bart Jan Spruyt danwel Siebelthoek.
De kop ‘De Tentakels van de Grote Broek’ of andere Joost de Haas-achtigheden ontbreken er nog net aan, maar het scheelt niet veel.