• 11 oktober 2009
    Kraak- en woonbeweging

In arren moede hebben zij maar een stal gekraakt

Adriaan Bontebal

Dan toch nog iets over kraken. De anti-kraakwet is een initiatief van CDA, CU en VVD. Dat zijn maar 68 Kamerzetels bij elkaar, daar win je de oorlog niet mee. Nu is er een vaag partijtje dat voor een meerderheid zou kunnen zorgen, maar dan moet wel de strafmaat omhoog. Geen probleem. Maximaal vier maanden stond er in het oorspronkelijke voorstel, maar via handjeklap is dat nu verhoogd tot een jaar en het vage partijtje is om. Woordvoerder De Roon van het vage partijtje verklaarde: 'De initiatiefnemers hebben goed naar ons geluisterd. De strafmaat wordt met 400% verhoogd ten opzichte van een eerder voorstel.' Eh, ik wil niet zeiken, maar 400% van vier maanden is bij ons thuis zestien maanden, niet twaalf. Maar een jaar! Dat is behoorlijk heavy.

Typisch dat juist CDA en CU tot de initiatiefnemers van de anti-kraakwet behoren. Lezen zij hun eigen boek nog weleens, je weet wel, het boek dat begint met ‘In den beginne scheidde God de hemel en de aarde" - ik baseer me op de oorspronkelijke, de Hebreeuwse tekst. Het zo aardige verhaal van Jozef en Maria die tevergeefs onderdak zochten in de herbergen rond Bethlehem. In arren moede hebben zij toen maar een stal gekraakt. Nota bene een in gebruik zijnde stal, want de os en de ezel. In het onderhavige wetsvoorstel zouden ouders en kind, hét kindeke, dus voor maximaal een jaar de bak indraaien.

Een oneigenlijk argument is dat krakers mensen hun eigendom zouden afnemen. Boel shit. Als een pand enige tijd leegstaat, als er dus duidelijk geen ene fuck mee gebeurt, en het wordt gekraakt, dan wordt het niet onteigend, gestolen, maar in gebruik genomen. Gemeenten hebben nu al de mogelijkheid op te treden tegen leegstand. Hoe vaak maken gemeenten daar gebruik van? Beroerd weinig. Kraken is een recht! En dan verscheen er gisteren ineens een lichtpuntje aan de horizon. Een uitspraak van de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege. De Raad verbiedt strafrechtelijke ontruimingen van gekraakte panden, ongeacht hoelang een pand leegstond op het moment van kraken. Een domper voor de gemeente Amsterdam, die voor volgende week weer snode plannen had.