Skip to main content
  • 26 juli 2009
    Klimaatbeweging

Werelds Vlaamse Hoegaarden

Govert de Groot

De zomerse hitte siddert net niet door een koel briesje rond de Grote Gete, stromend door het Rosdel in het Vlaamse Hageland. Het graan staat er goud bij, klaar voor ’t wit gebrouw, al dan niet met framboos of citroen. Hier komt ook de Verboden Vrucht vandaan, met op het etiket in plaats van de appel een bierglas.

Het Hoegaardierse bierbedrijf is nu onderdeel van InBev:
Één van de grootste brouwerijen ter wereld;
Ontstaan door de fusie tussen Interbrew en AmBev;
Het hoofdkantoor bleef in Leuven;
Met wereldwijd 88.000 werknemers;
Totaalvolume 205 miljoen hectoliter bier per jaar;
Ruim 70 brouwerijen, waaronder de Argentijnse brouwer Cervecería y maltería Quilmes;
Vertegenwoordigd in 120 landen;
Met 225 verschillende merken.
De wereld is klein.

De kalk in de bodem zorgt niet alleen voor een goede smaak van het wit biertje en een boeiende flora en fauna, maar ook een interessante geologie. Bij de aanleg van de hogesnelheidslijn Brussel - Keulen zijn overblijfselen van een subtropisch moerasbos gevonden, 54,9 miljoen jaar oud. In 2000 werden de versteende bomen uit de klei- en siltlaag vrijgegraven. Twee grote bomen verhuisden naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel en een ander fors exemplaar belandde in het Museum Naturalis in Leiden. Voor komende generaties zijn ongeveer zestig bomen in grond achtergelaten.

De geosite Goudberg geeft didactisch een mooi inzicht in de vorming van dit deel van deze aarde. Bij de ingang liggen Kwartsieten van Tienen, dikke verkiezelde zandsteenconcreties met gelobd bovenvlak met eveneens verkiezelde boomwortels. Deze werden enkele tientallen cm dieper dan de versteende bomen in de witte zanden in het tracé van de HSL opgegraven.
Via een overdekte trap loop je 55 miljoen jaar terug in de ondergrond. Behalve de versteende cipressen uit het vroegere moerasbos is er op elke overloop de jongere laag te zien en toegelicht. Onder aan de trap steeg ook de temperatuur op aarde, vermoedelijk door een plotse hoge uitstoot van CO2. Dat broeikaseffect vormde een groot moerasgebied met dit moerascipressenwoud.

Het klimaat verandert op deze aarde constant:
Het klimaat fluctueert en daarmee de zeespiegel.
Natuur en milieu veranderen hierin mee en passen zich aan:
Het evolueert, survival of the fittest;
Een deel van de mensen, onderdeel van deze natuur,
Mensen voortkomend uit deze evolutie,
Veroorzaakt nu een versnelling van de klimaatfluctuatie;
Het wordt warmer en de zeespiegel stijgt;
Daarmee bedreigt dit deel van de mensen het voortbestaan van de mens: Zichzelf.
De natuur en milieu zullen zich aanpassen, soorten zullen verdwijnen en nieuwe zullen ontstaan: Evolueren.
De vraag is: kan de mens mee evolueren?
Dat is ons belang om de versnelde klimaatverandering te stoppen.

In dit gebied werd ook Gobertangesteen gevormd. Gedurende de vorming van het Zand van Brussel vond de afzetting buiten de getijdengeulen rustiger plaats. In het Gobertangsteen kun je de graafgangen van borende organismen zien. Een bevriende monumentenwacht vertelde me dat Gobertangesteen op loopafstand van mijn huis te vinden is. Het blijkt te zijn gebruikt voor de zes hoeken van de toren van de Haagse Grote- of Sint-Jakobskerk.

De Hoegaardierse boerenhoeve, waar ik in de stierenstal verblijf, ligt in het overstromingsgebied. Er dreigt hevige regen en omweer. Het zand ligt klaar en de voordeur van het woonhuis is gebarricadeerd met een plank en zandzakken.
Zal over enige tijd van mijn Haagsche toren met zijn Gobertangesteen alleen de spit boven de Noordzee uitsteken? Op naar Kopenhagen.