Skip to main content
  • 19 september 2021

Naieve Nederlanders: antwoord op Pietje Rebel

Bender

Beste Pietje Rebel, ik heb geen artikel willen schrijven anti-vax of pro-vax. Nogmaals, ik ben gevaccineerd, heb dus m’n kruisje binnen, ben zelfs pro-vax al vind ik het een totale afgang en beschamend om zoiets te moeten verantwoorden, want pas dan ben je een ‘normaal’ mens als je daar openlijk voor uit komt en pas dan ben je een deel van de redelijke samenleving. Alleen dit gegeven al laat zien hoe hoog de emoties bij dit onderwerp oplopen. De, ik mag wel bijna zeggen haat die bij jou te lezen valt wat betreft anti-vaxers is echt heftig om te lezen. En het leidt je op een totaal zijspoor, waarbij je niet meer leest wat ik schrijf. Jij hoort: Anti vaxers hebben “rationele” argumenten en je denkt : Complot. “Alle complotdenkers denken dat ze rationeel zijn”, zo denk je, dat is je reactie, 'en Bender weet daar ineens geen onderscheid meer in te maken.'

Er staat heel veel in dat artikel, maar je zult er geen complot-theorie in vinden. Niet eens in aanzet. Maar wonder boven wonder vind jij er een, en dat lees ik al in de eerste alinea die je schrijft. Daarin zeg je dat ik zou beweren dat de naïeve Nederlander geen oog zou hebben voor de “Ware” onderliggende politieke motieven van de ‘Passe Sanitaire’. Waar vind je in mijn tekst dat de Franse (en of Nederlandse en of Duitse en of wat voor andere) regering andere motieven zou hebben bij die Passe Sanitaire dan motieven ivm de volksgezondheid? Dat ze een laag complot zouden smeden ter controle van volksmassa’s wat wij alleen niet te horen krijgen? Nee, ik heb geschreven: “De Corona maatregelen dienen een goed doel. Het voorkomen van veel doden en zwaar zieken”

Wat ik in feite schrijf, en dat staat er ook, is: Een passe sanitair is ontwikkeld in een nieuw “informatica”-tijdperk.' Dat is een totaal nieuw fenomeen, die informatica. Met die informatica is veel controle mogelijk. In China krijgen mensen punten voor goed gedrag en er worden punten afgetrokken bij slecht gedrag. Ik beweer dan: De pas oogt onschuldig omdat hij een goed doel dient, maar hij maakt tegelijk deel uit van die ‘informatica’-beweging die richting controle gaat. Het is een eerste stap die kant op, onschuldig nu nog, maar ik denk dat het een voorbode is van erger. Daarmee zeg ik in geen geval -ik suggereer het niet eens (jij in je boosheid leest dat alleen zo)- dat willekeurig welke regering ook die controle nastreeft en als “onderliggend” politiek motief verdoezelt. Nee Pietje, het is een bijverschijnsel van het informatica-systeem en ik denk dat je daar best op moet kunnen wijzen. Dat heet analyse. En inderdaad, ik analyseer dat als negatief bijverschijnsel van een Passe sanitaire. Voor de toekomst dan hè. En daar kun je nu op wijzen en er tegen protesteren. En zo’n protest is welkom.

Kortom, je hebt m’n artikel niet goed gelezen, ik raad je aan het nog een keertje te proberen. Pietje, in al je redelijke verblindende boosheid op irrationele elementen ben je inderdaad het typische voorbeeld van een naar binnen gekeerde, naïeve redelijke Nederlander.

Verder spring ik in de bres voor de verzorgenden in m’n ziekenhuis die zich door Macron te veel voor het blok gezet voelen. Dit dus allemaal in een Franse (politieke) setting. Dàt heb ik geprobeerd uit te leggen. En omdat, in contrast, in Nederland alles heel stilletjes ingevoerd wordt, in consensus, en omdat dat altijd zo gaat, zie ik aan de Corona-crisis dat in Nederland de “revolutie” (die jij geloof ik ook wilde...), niet zal beginnen. Nederland is gewoon niet autoritair genoeg voor een revolutie. Gelukkig(?) Ze hebben zelfs groen links weggestemd.

Maar de minachting waarmee je nu over mijn lieve verpleegsters (IC inbegrepen- ik heb ook op neurologie gelegen) heen valt als ze al met een klein en rationeel logisch argumentje tegen vaccins komen (leuk opstapje voor me in de tekst die over autoritaire Franse politiek gaat), die minachting is wel écht irrationeel. Als men niet mag analyseren hoe verhoudingen in elkaar zitten, op straffe tot de satanisten gerekend te worden kan ik beter stoppen. Lees je eigen stuk nog eens.

Al je andere aantijgingen aan mijn adres zijn het gevolg van datzelfde verkeerd interpreteren van m’n tekst, en gevoed door een rabiaat (haast paranoïde) pro-vax sentiment, alsof ik anti-vax propaganda maak. Onmogelijk dat allemaal te her-analyseren en of recht te zetten.

Tjongejonge wat een gekke splijtzwam is die Corona toch. Ben maar niet bang, ik glij niet af naar extremistisch rechts denken, zelfs als jij dat toch als gevaar ziet van subtiele benaderingen in een emotioneel explosief klimaat.

Bender