Skip to main content
  • 08 december 2009
    Klimaatbeweging

Iets geleerd?

Hans de Bruin

In de Volkskrant van zaterdag 5 dec, twee dagen voor het begin van de klimaattop in Kopenhagen, wordt minister Cramer, die onder andere Ruimtelijke Ordening en MIlieu in haar portefeuille heeft, geïnterviewd: “ Ik heb echt wel geleerd.”
Het interview komt pakweg een week na het debat in de Tweede Kamer over de kilometerheffing, het voorstel van collega-minister Eurlings. Je zou toch zeggen: oh ja: auto’s, dat heeft toch ook iets te maken met milieu en ruimtelijke ordening, maar in het paginagrote artikel valt welgeteld één keer het woord auto en die wordt dan nog opgetekend uit de mond van een Verdonk-aanhanger, die “helaas pro-auto” is, verder komt de auto niet aan de orde.

Ik begrijp dat niet echt van de Volkskrant, want de klimaattop gaat toch juist over de reductie van kooldioxide (CO2) en levert de auto nou niet voor ruim 20 procent bij aan de CO2-uitstoot. Dus waarom wordt de minister van Milieu daar dan niet naar gevraagd in hoeverre ze serieus meent dat de plannen voor de kilometerheffing echt iets positiefs voor het milieu betekenen? En is de auto ook niet een probleem voor de ruimtelijke  ordening? Je zou toch zeggen dat er alle reden is om de minister daar eens over door te zagen. Hoe ze het autogebruik serieus weet terug te dringen en andere transportvormen (openbaar vervoer, rail- en scheepsvervoer) weet te bevorderen. Vragen die gesteld moeten worden, worden niet gesteld.

En dat helemaal na de Fox-achtige aanval die de Telegraaf lanceerde tegen de kilometerheffing en waar de VVD gretig op inhaakte, want die campagne ging ook alleen maar over de bewering dat autorijden door de kilometerheffing alleen maar weer duurder zou worden. En oh ja bij monde van de VVD’er Charlie Aptroot wierp de VVD zich ineens op als hoeder van onze privacy. Sinds wanneer is de VVD ineens voor privacy? Maar bij Cramer gaat het over gloeilampen en opslag van CO2 in plaats van over vermindering van de CO2-uitstoot.

Dat debat over de kilometerheffing ging uiteindelijk natuurlijk alleen maar over de ‘vrijheid’ van autorijden, want over filevermindering door op andere momenten te gaan rijden en dus vooral wèl te blijven rijden. En daarom natuurlijk ook over meer asfalt en lagere autokosten (in plaats van autorijden in zijn geheel duurder te maken). Het CDA kwam, bij monde van Ger Koopmans niet voor niets prompt met de suggestie om de opbrengsten van de kilometerheffing te gebruiken voor supersnelwegen met extra rijstrokenen dus voor: inderdaad  meer asfalt. De ironie wil dus dat de CDA-fractie de eigen minister afvalt in de verwachting dat er minder autoverkeer zal komen door de kilometerheffing, want waarom wil je anders meer asfalt.

Hoewel de ‘uitgesproken’ ambitie van Eurlings is dat er 15% minder autokilometers gereden gaan worden, moet tegelijkertijd het autorijden voor een ruime meerderheid zelfs goedkoper worden. Die zullen dan toch wel prompt juist meer gaan rijden, of een grotere en dus meer vervuilende auto gaan kopen of ben ik nou achterlijk? Terwijl die andere helft, die dan wel meer moet gaan betalen, natuurlijk grotendeels uit zakelijke kilometers bestaat en die rijdt dus ook vrolijk door, want die meerkosten voeren we natuurlijk als zakelijke kosten op voor de belasting of rekenen we straks door aan de consument. Voor het vrachtverkeer worden er overigens door Eurlings sowieso veel te lage tarieven berekend.

Ik ben het uiteraard totaal oneens met de tegenargumenten van Charlie Aptroot, maar kan iemand mij wel uitleggen wat er met de kilometerheffing straks echt ten goede verandert? Wordt het landschap mooier? Wordt de lucht schoner? Rijden er straks echt minder auto’s? Daar had ik nou graag iets over gelezen in dat interview met Cramer. Maar helaas.

In Kopenhagen zal het ook wel weer niks worden met onze minister van Milieu. Maar misschien leert ze er wel weer iets ....