Skip to main content
  • 26 augustus 2022

Apocalypse... now?

KeesStad

De zomer is weer voorbij, althans mijn zomervakantie en dat maakt me altijd al zwaarmoedig, maar nu is het helemaal bal. Ten eerste omdat deze zomer het begin van het einde zich definitief leek aan te kondigen. Ten tweede omdat bij terugkeer in Nederland een mengsel van extreemrechts en wappies de macht bleek te hebben overgenomen.

Wie dacht dat de zomer van de blauwalg in 2018 de records had gebroken, moet voor de grap de statistieken en de werkelijkheid even vergelijken met nu, vier jaar later. In Frankrijk, waar we in onze gebruikelijke rivier zaten af te koelen, was de afgelopen maanden al vier keer een periode met een temperatuur boven de 40 graden gemeten. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Overal stond de boel in de fik, of heerste de angst dat dat elk moment kon gebeuren. Overal brandweer paraat, en her en der werden alvast tanks met water in het bos neergezet om beginnende brandjes snel te kunnen blussen. Bedrijven werd opgeroepen om personeel dat bij de vrijwillige brandweer zit (75% van de brandweerlieden) verlof te geven zodat ze naar de kazernes konden gaan. Ondertussen stortten in de Alpen de gletschers in en begonnen overal in Europa de rivieren droog te vallen. En elders weer stormen en overstromingen... Maar vooral extreme droogte. Opmerkelijk gevolg was ook dat een groot deel van de kerncentrales in Frankrijk dicht moest omdat het koelwater niet meer beschikbaar was, of te warm was geworden...

De droogte is de ergste in 500 jaar, werd gemeld, en een landbouwdeskundige van de EU rekende voor dat dit ook grote gevolgen heeft voor de komende oogsten en dus de opbrengst in de landbouw. Als boeren zich daadwerkelijk zorgen zouden maken om hun toekomst, zouden ze allereerst daar hun vizier op moeten richten.

Desondanks was het als vanouds onbezorgd prettig toeven, lekker fietsen tussen de zwaluwen, bijeneters en scharrelaars en een koel riviertje dat nog genoeg helder water had. Maar dan, twee dagen snelweg (de trein is gereserveerd voor de rijken tegenwoordig). Terug naar Nederland, het land van de plompe boerenkoppen die allemaal hun vlag omgedraaid hebben. Daar bleek het hele land in de ban van de ... asielzoekers. Op sociale media bleek de giftige wolk komplotwappies de corona-ellende moeiteloos ingeruild te hebben voor nieuwe uit te melken thema’s; stikstof, klimaat, Oekraïne. Op al die gebieden stond Bidet en zijn bende hele en halve nazi’ s vooraan om ermee te scoren. En overal, werkelijk overal werden de ‘asielzoekers’ bij gesleept. Ik doe liever niet aan complotdenken, maar in dit geval denk ik dat het Rutte en de zijnen goed uitkomt en dat ze misschien daarom dat drama in Ter Apel maar lieten voortslepen, terwijl het makkelijk op te lossen was. Nu zaten we met een ‘feestelijke pogrom’ in Albergen

In deze hele vergiftigde poel komt dan ook nog een volstrekt falende overheid als het om inkomens en koopkracht gaat. De inflatie blijft maar aanwakkeren en de gevolgen voor vooral de lagere inkomens gaan groot worden. Tegelijkertijd is links op al deze gebieden nergens. Dit is een recept voor een klassiek scoren van extreemrechts, dat zich nu als enige echte oppositie tegen al deze ellende neerzet. De jaren 1930 in herhaling... Alleen was er toen nog iets als een radicaal linkse stroming als tegenwicht en verdediging (in de letterlijke zin, om fascisten van de straat te houden).

Het stikstofdossier is waarlijk een kroniek van een aangekondigde ramp. Dat had je kunnen zien aankomen, want als je decennia lang hamert op schaalvergroting en produceren voor de wereldmarkt, dan is dit het resultaat. Dat is de schuld van de agro-industrie, de LTO voorop en de partijen die hen bediend hebben (VVD, PvdA, CDA, D66). En die nu hopen dat we elkaar de hersens in gaan lopen slaan, in plaats van die van hen. Links is wederom volstrekt afwezig op het moment dat de crisis losbarst en voor zover er al linkse geluiden zijn, is er nergens meer op het ‘platteland’ een plek waar die uitgevent kunnen worden. Er is alleen nog commercie en kaalslag. En de hyena’s van Forum voor Democratie, Wilders en consorten.

De enige oplossing komt van de groenboeren, een verbond van enkele duizenden bioboeren. Zij wijzen ook naar de hypocrisie van de regerende partijen die eerst voor de problemen helpen zorgen, en vervolgens anderen daar voor op willen laten draaien. 

Het zijn twee wegen die elkaar uitsluiten. Of je kiest voor kiloknallers, SUV’s, Schiphol, Amazon en distributiecentra voor AH in de Lutkemeerpolder, zoals Groenlinks in Amsterdam doet terwijl ze daar aan de macht is. En dan kun je geen mooie praatjes op gaan hangen over dat de nood aan de man is en boeren maar moeten inbinden. Je bent ongeloofwaardig en dat buiten de onderbuikers op extreemrecht die zich als enige oppositie op willen stellen, ten volle uit. Voor partijen als de VVD en PvdA en CDA geldt dat natuurlijk helemaal. Het huidige landbouwbeleid, en het vrijhandelsregime dat voor alle ellende zorgt, is precies wat ze gewild hebben, en waar wij voor hebben lopen waarschuwen en verzet tegen probeerden te bieden. Dan helpt het echt niet meer om een paar lapjes grond tot ‘natuur’ te bestempelen en daar dan een hek omheen te zetten de boerderijen eromheen op te heffen.

Of je gaat voor drastische maatregelen rond klimaat en mens en natuur, met een visie op een structureel eerlijkere en (dat woord!) duurzamere samenleving. En dan gaan er een hele hoop zaken op de schop en kun je ook van die boeren eisen dat ze meedoen of anders ophouden.

Hebben dan al die boeren gelijk met hun verzet? Nee natuurlijk niet. Er zitten er genoeg bij die zelf ook kiloknallers en SUV’s willen en goed hebben geprofiteerd van het LTO-beleid en de EU-subsidies. Ze willen het liefst die privileges behouden en daarbij zo min mogelijk worden gehinderd door regels en medemensen. Maar er zijn allerlei soorten boeren en er zijn er ook een hoop die zich wel hebben proberen aan te passen en vooral hard gewerkt hebben terwijl hun inkomsten alleen maar daalden. En het verklaart wel waarom ze zoveel steun van hun omgeving krijgen, zelfs als ze radikaal actie voeren.