Skip to main content
  • 04 april 2016

Strijd tegen TTIP van onderop

Willem Bos

Nu iedereen die zich het gevaar van vrijhandelsverdragen bewust is onder het motto ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook de Oekraïners niet’, campagne aan het voeren is tegen het associatieverdrag van de EU met Oekraïne, is het wat stil in de strijd tegen die grote handelsverdragen TTIP, TiSA en CETA. Maar de voorstanders van deze verdragen zitten niet stil.

Het ‘arbitrage mechanisme’, ISDS, waarmee grote bedrijven onder dit soort vrijhandelsverdragen overheden onder druk kunnen zetten en - zonder dat daar een onafhankelijke rechter aan te pas komt - hoge vergoedingen kunnen krijgen als hun winstpositie wordt aangetast door overheidsbeleid, stuit op veel weerstand. Een dergelijke - door het bedrijfsleven gecontroleerde - speciale rechtbank waar alleen buitenlandse bedrijven een beroep op kunnen doen, gaat heel veel mensen echt te ver. Daarom heeft men er een nieuwe naam en een nieuw jasje voor bedacht. Zo wil men de inhoud behouden door de vorm te veranderen. (De Europese Grondwet-Verdrag van Lissabon truc). Op die manier probeert men de anti-TTIP beweging de wind uit de zeilen te nemen.

Net als elders in Europa is er in Nederland een stevige anti-TTIP beweging die behoorlijk actief is. Een groot aantal landelijke organisaties waaronder milieubewegingen en linkse politieke partijen, maar ook boerenorganisaties en de vakbond FNV hebben zich verenigd in de coalitie stop TTIP die onder andere de demonstratie van 10 oktober vorige jaar organiseerde.

Behalve landelijke activiteiten zijn er ook veel plaatselijke activiteiten tegen TTIP (en die andere vrijhandelsverdragen). Juist die plaatselijke activiteiten zijn belangrijk om de basis van het TTIP-verzet te verbreden en er veel meer mensen bij te betrekken. Vaak richten plaatselijke activiteiten zich op het TTIP-vrij verklaren van gemeenten, maar er zijn natuurlijk ook andere actievormen die plaatselijk opgepakt kunnen worden. Inmiddels hebben al 22 gemeenten, 3 provincies en 1 waterschap in Nederland zich TTIP-vrij verklaard.

Als we aanstaande woensdag met een duidelijk NEE zand in de machine van het vrijhandelsverdrag met de Oekraïne hebben gestrooid is dat een goede start om met volle kracht plaatselijk tegen TTIP aan de slag te gaan. Milieudefensie heeft in samenwerking met de werkgroep handelsverdragen van de FNV een toolkit gemaakt voor lokale acties. Daarin zit een praktische handleiding voor lokale activisten, een achtergrondverhaal over de gevolgen van TTIP en CETA voor gemeenten en provincies en tekstsuggesties voor moties tegen TTIP en CETA.

De Stichting Weerbaarheid en Solidariteit heeft een fonds opgezet voor financiële ondersteuning van plaatselijke acties tegen TTIP. Een eenvoudig aanvraagformulier is te downloaden van de TTIP actie pagina van Milieudefensie.

We hoeven ons de komende tijd niet te vervelen.