Skip to main content
  • 06 februari 2007

Sorry hoor, dit is wat de mensen willen.

Eveline Lubbers

Soms is de werkelijkheid zo grappig en tegelijkertijd verbijsterend, dat je daar als stukjesschrijver niets aan toe te voegen hebt.

Mijn vriend Kees is huisarts te Haarlem, en zeer sceptisch over alternatieve geneeswijzen. Hij kan zich erg kwaad maken over wat er dienaangaande vergoed wordt tegenwoordig, en hij konfronteert daar in zijn schaarse vrije momenten de verantwoordelijke verzekeraars mee. Dat levert in zijn woorden ‘soms geestige discussies’ op. Je kunt van alternatieve therapieën vinden wat je wilt, maar je mag verwachten dat de verzekeraars nog iets van onderzoek instellen voor iets wordt vergoed. Niet dus. Hieronder de briefwisseling tussen de huisarts te Haarlem, en mevrouw K. die werkt bij Achmea,  volgens de ondertekening van haar emails  als “Beleidsmedewerker Aanvullende Verzekering Zorgcontractering, Beleid & Inkoop”

Dit was Kees z’n eerste brief, per email.

Geachte mevrouw K.

Vandaag kreeg ik een brief van een ‘medisch shiatsu therapeut’.  Na een stukje vol koeterwaals staat er: “behandelingen worden vergoed door zorgverzekeraars.”

Klopt dit? Of is dit alleen zo als men bijverzekerd is?

Daarbij: in hoeverre is deze behandeling evidence based? Kunt u mij daar publicaties van doen toekomen? Zo niet, kunt u mij dan uitleggen waarom Achmea dit vergoedt?

Graag uw  reactie!

Een paar dagen later kwam het antwoord. Het bevatte een uitvoerige uitleg over de aanvullende verzekering van Achmea, de zg. Beter Af polis, en wat die allemaal inhoudt. De details zal ik de lezer besparen (“De complete voorwaarden en het vergoedingenoverzicht voor 2006 kunt u ook
via internet nalezen op onze website.
Waar mijn vriend Kees over viel was de voorwaarde waarop consulten van alternatieve genezers en alternatieve therapeuten vergoed worden:

-  De alternatief genezer of therapeut moet voldoen aan de door Achmea opgestelde kwaliteitseisen    voor alternatieve genezers of therapeuten. Het overzicht met beroepsverenigingen die voldoen aan deze kwaliteitseisen maakt deel uit van deze polis en kunt u bij ons opvragen.

En voor de duidelijkheid legt mevrouw K. het nog even verder uit:

Het bovenstaande betekent dat een alternatief zorgverlener aangesloten moet zijn bij een door ons erkende beroepsvereniging. Onder druk van de publieke opinie is er steeds meer vraag naar het vergoeden van alternatieve geneeswijzen. Omdat de ene verzekerde meer baat heeft bij een bepaalde therapie dan een andere verzekerde, hebben wij besloten de soort therapie los te laten en puur te kijken naar hoe men georganiseerd is en of de verleende zorg verantwoord is.Wij zeggen met onze lijst dus niets over de kwaliteit en effectiviteit van de diverse alternatieve behandelwijzen, maar kijken puur naar de verantwoorde zorg. De verzekerden laten wij verder vrij in hun keuze.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Geachte mevrouw K.

Uw antwoord verbijstert mij.
U kijkt of de verleende zorg "verantwoord" is, maar zegt niets over "kwaliteit en effectiviteit". Vindt Achmea niet dat zorg van aantoonbaar goede kwaliteit moet zijn, en effectief?
U geeft geen antwoord op mijn vraag of u mij publicaties kan doen toekomen waaruit zou blijken dat "medische shiatsu" een evidence based behandeling is. Ik moet er dus van uitgaan dat u dat niet kunt, en dus dat Achmea kwakzalverij vergoedt.

Met vriendelijke groet,

Geachte heer,

Ik kan u inderdaad geen publicaties toesturen, omdat die niet in mijn bezit zijn. Maar Internet kan u er ongetwijfeld vele leveren.
Daarnaast willen verzekerden dat er naast de reguliere zorg ook alternatieve zorg vergoed wordt. Aangezien wij bestaan dankzij de verzekerden zullen wij dus aan hun wensen (gedeeltelijk) tegemoet moeten komen.
Derhalve vergoeden wij alternatieve geneeswijzen op de voorwaarden zoals ik u in een eerdere mail heb meegedeeld en laten wij de keuze verder aan de verzekerden over, omdat wij menen dat zij mondig genoeg zijn om zelf te bepalen welke alternatieve geneeswijze eventueel bij hun klachten aansluit.

Met vriendelijke groet,

Geachte mevrouw K.,

Het spijt me wel hoor, maar u draait om de hete brij heen. Toont u mij eens één goed artikel in een medisch tijdschrift waar de effectiviteit van "medische shiatsu" ondubbelzinnig is aangetoond. Ook op internet zult u het niet vinden, wel een enorme hoop onzin. Deze onzin wordt dus helaas vergoed
door Achmea.
Als Achmea zoveel vertrouwen heeft in het vermogen van patiënten te kunnen beoordelen wat goed voor hen is, waarom wordt dan bijvoorbeeld een brace alleen vergoed als die door een specialist wordt voorgeschreven? Waarom mag de huisarts dat niet doen? De kosten zijn in het eerste geval voor Achmea veel hoger. Waarom krijgt een 80-jarige dame die nog maar 45 kg weegt na gordelroos geen nutridrink of fortimel, waar ze zelf om vroeg, vergoed? Etc, etc, etc.
Of geldt die mondigheid om te kunnen beoordelen wat goed is alleen voor alternatieve zaken, zoals "medische shiatsu"?

Met vriendelijk groet,

Geachte heer,

Sorry, maar dit is het beleid dat door Achmea bepaald is onder druk van de publieke opinie. Tevens is dit het beleid wat veel zorgverzekeraars hanteren, omdat je iets met de alternatieve geneeswijzen zult moeten doen.
Maar dit is inderdaad (nog) niet medisch onderbouwd. Anders was het waarschijnlijk al in de reguliere zorg opgenomen.

Op internet staan inderdaad veel onzin verhalen en je kan je inderdaad afvragen wat het nut van het één en het ander is.
Dit geldt in feite voor alles. Iedereen is uniek en vindt een bepaalde behandeling ja dan nee effectief.
Zo wordt er ook over de reguliere zorg gesproken. Kortom....
We kunnen in discussie blijven, maar ik denk dat dat weinig uit zal halen.

U krijgt binnenkort antwoord van mijn collega over de brace en verder wil ik het hier graag bij laten.
Indien u vindt dat die Shiatsutherapeut onzin vertelt, kunt u denk ik beter met hem/haar in discussie gaan.

Met vriendelijke groet,

Verdere discussie lijkt, gezien uw antwoord, volstrekt nutteloos – concludeerde mijn vriend Kees. Maar hij liet het er niet bij zitten. Hij schreef over dit voorval een brief naar Medisch Contact, voor de rubriek "Praktijk perikel" en die wordt binnenkort geplaatst. Er is een groot stukjesschrijver in hem verloren gegaan.

Hoe grappig danwel tenenkrommend het ook is om deze correspondentie te lezen – ze geeft ook een inkijkje in hoe het er met onze gezondheidszorg voor staat een jaar na de privatisering, en waar het naartoe gaat. Degenen met de grootste bek - om het maar even grof te zeggen – krijgen hun zin. Degenen die het beste lobbyen, krijgen hun zaakjes wel vergoed.
En dat is waar de marktwerking op uitdraait; mevrouw K. zei het eigenlijk al: Sorry, maar dit is het beleid dat door Achmea bepaald is onder druk van de publieke opinie. De Zorgverzekeraars staan onder druk, dus ze moeten wel: Aangezien wij bestaan dankzij de verzekerden zullen wij dus aan hun wensen (gedeeltelijk) tegemoet moeten komen. En de concurrenten doen het ook zo, omdat je iets met de alternatieve geneeswijzen zult moeten doen.

Dat is dan jammer voor al die mensen die niet zo goed georganiseerd zijn, geen vriendjes hebben in de top van de zorgkantoren, of die niet de kracht hebben, of de woorden om het allemaal zo goed te formuleren. Of een huisarts als Kees die zich er druk over maakt. Die krijgen geen brace, en geen krachtvoeding om aan te sterken. Dat is de marktwerking, sorry hoor, zo ziet de zorgzame samenleving er tegenwoordig uit.