Skip to main content
  • 16 juni 2019

Pensioenakkoord: hier krijgen heel veel mensen spijt van

Rob Lubbersen

Bij het referendum van de FNV over een pensioenakkoord met regering en werkgevers bracht 37% van de ruim 1 miljoen leden zijn of haar stem uit. Daarvan stemde 75% vóór dit akkoord en 25% tegen. Het akkoord wordt uitgevoerd. Daar krijgen nog heel veel mensen spijt van.

Voor ouderen pakt dit akkoord alleen goed uit als ze binnenkort de ‘bevroren’ AOW-leeftijd van 66 jaar en vier maanden bereiken. Ook daarna hebben ze nog enig voordeel door de tragere stijging van de AOW-leeftijd vergeleken met de huidige regeling. Maar 66 of 65 zijn nu volstrekt uit beeld.

Voor gepensioneerden dreigt een verdere aantasting van de koopkracht. Enkele fondsen zullen niet indexeren of zelfs korten, zoals voor de metaalsector en voor zorg en welzijn. Andere fondsen zullen misschien komend jaar nog wel indexeren, zoals het ABP, maar op 1 januari 2021 dreigen kortingen voor vrijwel alle pensioenfondsen. Dat is een gevolg van het advies van de Commissie Dijsselbloem om de rekenrente te verlagen. De regering en toezichthouder De Nederlandse Bank hebben al aangegeven Dijsselbloem te volgen.

Voor mensen in zware beroepen komt er een mogelijkheid drie jaar eerder te stoppen met werken zonder dat een boete wordt opgelegd. Echter, dat moet dan wel in een cao met de werkgever worden geregeld. De vergoeding mag niet meer dan € 19.000 per jaar bedragen, daarboven blijft de boete van toepassing. Als het al lukt met de werkgever tot overeenstemming te komen, wordt dat een dure zaak.

Voor mensen van 33 tot 55 jaar dreigt een premieverhoging door de afschaffing van de doorsneesystematiek, terwijl ze tot 33 relatief veel premie hebben betaald. Om hun verlies te compenseren wordt een bedrag van 800 miljoen euro genoemd. Waar dat precies vandaan moet komen, is nog niet vastgesteld. Uit de eigen pensioenpot?

Voor ZZP’ers is qua pensioen niets geregeld. Akkoord of geen akkoord, daar moet nog nader naar worden gekeken.

Voor jongeren lijkt de tragere verhoging van de AOW-leeftijd aantrekkelijk. Maar hoe jonger hoe groter de kans dat je een flinke tijd tot na je 65e moet doorwerken. Ook zou de afschaffing van de doorsneesystematiek tot lagere premies kunnen leiden. Echter, die afschaffing van die systematiek draagt een groot gevaar in zich, want:

Voor iedereen geldt dat de afschaffing van de doorsneesystematiek de bijl zet aan de wortel van het solidaire en collectieve pensioenstelsel. Het opent de weg naar ‘maatwerk’ en ‘individuele potjes’, naar een stelsel waar banken en verzekeraars op azen. De 1500 miljard euro in de huidige gezamenlijke pensioenpot is voor hen immers een aantrekkelijke buit. Zij zullen hun aandeel ten koste van de gepensioneerden zeker opeisen.

Al met al is er weinig reden om vrolijk te zijn over de instemming met het pensioenakkoord. Welswaar zou afwijzing geen garantie zijn geweest voor een beter resultaat. Maar dit akkoord markeert een nederlaag. Het is een capitulatie. Een afwijzing had de mogelijkheid opengehouden voor een betere uitkomst. Dan was er wel nog het één en ander aan actie nodig geweest. En wat dat betreft staan de zaken er momenteel in Nederland niet al te gunstig voor. Van de 10 miljoen werknemers is slechts 15% bereid om voor hun gezamenlijke belangen in vakbonden op te komen. Van de ruim 1 miljoen FNV-leden nam slechts 37% de moeite om zich in hun pensioenbelang te verdiepen en zich daarover in een referendum uit te spreken. Van de 376.000 stemmers ging 75% akkoord met verslechteringen in de pensioenregelingen. Dat belooft niet veel goeds als er nog druk moet worden uitgeoefend om alle open eindjes van dit akkoord aan elkaar te knopen. Weglopen helpt in elk geval niet. Misschien wordt spijt een nieuwe motor voor strijd?