Skip to main content
  • 08 februari 2009

Je bent wat je eet

Dennis Rodie

Op een blik kattenvoer, dat ik regelmatig koop, staat: ”Geconserveerd met natriumnitriet, een goedgekeurd levensmiddelenadditief.” Dat is raar want waarom zouden er niet-goedgekeurde levensmiddelenadditieven in kattenvoer zitten? Is dat niet een vanzelfsprekendheid? Bij navraag bij de fabrikant bevestigde deze dat natriumnitriet, dat vaak wordt gebruikt in vleesprodukten als nummer E250, echt een goedgekeurd levensmiddelenadditief is en geen drukfout op het etiket. Zou dit misschien weer een controversieel additief zijn, waarbij er verschillende wetenschappelijke onderzoeken tegenovergestelde resultaten laten zien? En met tegenovergesteld bedoel ik dan industrie versus de onafhankelijke. Jawel, bij nader onderzoek wordt er een verhoogde kans op kanker vermeldt als één van de bijwerkingen, alsmede benauwdheid, misselijkheid en lagebloeddruk. En o ja, het is genetisch gemanipuleerd.

Wie zijn die mensen die geld boven de gezondheid van de mensen plaatsen? In plaats van giftige bestanddelen te verbieden komen er steeds meer bij: in ons eten, in de lucht, in de grond, in het water en in ons lichaam. Wie hoort ons eigenelijk te beschermen tegen de industrie die via de wetenschap en media grenzeloos hun eigen belangen behartigt? De regeringen, toch? Maar wat als er zoveel geld mee verdiend wordt dat de industrie zelfs een regering weet te manipuleren? Dat doen ze met duur betaalde lobbygroepen en industriemensen die ze laten infiltreren in de comités die moeten waken over onze gezondheid.

De Engelse krant The Guardian schreef op 9 januari, 2003, dat
- de levensmiddelenindustrie had geprobeerd om wetenschappers die aan hun kant stonden, te plaatsen in comités van de WHO en de ”Food and Agricultural Organisation” (FAO);
 - ze financieel niet-gouvernementele organisaties  (NGO) steunden die waren uitgenodigd in formele discussies over belangrijke zaken met de Verenigde Naties;
- ze research- en policy-groepen financierden die hun eigen ideeën bevestigden;
- ze individuen betaalden die de “anti-wetgevings-ideologie” promoten in bijvoorbeeld krantenartikelen.
In 2006 bleek dat columnist Michael Fumento, die in columns en een boek regelmatig hele lieve woorden over Monsanto had geschreven, maar liefst
60.000 Dollar had ontvangen van deze multinational.

In december 2002 kwam er een rapport van het Europese “Scientific Committee on Food” (SCF) die het zoete synthetische additief aspartaam had onderzocht, dit naar aanleiding van een toenemend aantal rapporten over de gevaren ervan. Hun conclusie was dat het volkomen veilig was. Het Comité weigerde of was negatief over de meeste onafhankelijke studies terwijl er vrijwel geen negatief woord voor het industrie gesponsorde onderzoek was te vinden. In 2004 kwam het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) met een rapport waaruit bleek dat het oorspronkelijke "Advies van de Europese Commissie, Scientific Committee on Food: Update over de veiligheid van aspartaam / E951" was geschreven door één persoon die werkte bij het ”UK Food Safety Agency” en dus niet door de leden van het gehele SCF. OLAF onthulde niet de naam van deze persoon of welke - indien aanwezig - wetenschappelijke expertise deze had, of tegenstrijdige belangen had. Het advies werd vervolgens beoordeeld door de leden van het Comité voor de goedkeuring, maar volgens het OLAF, waren er geen grote veranderingen die van invloed waren op de conclusie.

Destijds was het een klein schandaal dat men had ontdekt dat enkele leden van het comité ethische en financiële belangen met de voedingsindustrie hadden. Aangezien openheid in de overheid een steeds belangrijkere plek lijkt in te nemen besloot ik nogmaals te controleren wie van die leden financiële belangen hadden met de levensmiddelenindustrie, via de door hun zelf ingevulde DOI (Declaration of Interest), dat recentelijk online toegankelijk is voor iedereen. Het SCF bestaat nu niet meer en de meeste leden hebben andere politieke posities gekregen, maar ik telde van de 19 originele leden maar liefst 13 die directe financiële privé-banden met de levensmiddelenindustrie hadden. Eet smakelijk!