Skip to main content
  • 30 december 2005

De eed van Hypocrietes I

Harry Zevenbergen

´Armoede is betrekkelijk´, aldus minister Zalm. Hij heeft gelijk, maar hij mag het niet zeggen. Rijke mensen moeten wat dat betreft hun mond houden. Want wat hij bedoelt is dat de armoede in Nederland zo erg niet is. Kijk eens naar de kinderen in Afrika. Maar door eigen beleid krijgt hij ook steeds minder gelijk.

´Armoede is betrekkelijk´. Een arme hier zou met zijn uitkering in Afrika een welgesteld burger zijn. Armoede is ook gerelateerd aan de mensen om je heen. De prijzen voor fatsoenlijke woonruimte, openbaar vervoer, gezondheidszorg en energie om maar eens wat te noemen stijgen. Juist deze collectieve voorzieningen zijn de laatste jaren stuk voor stuk geprivatiseerd. De gevolgen zijn voor mensen met een laag inkomen nauwelijks te overzien. De huren zijn gestegen (en gaan dit jaar nog veel meer stijgen, met de afschaffing van de maximale huurstijging) en het aanbod van betaalbare woonruimte is afgenomen. Het openbaar vervoer is er niet beter op geworden en wanneer de overheid investeert is het in HSL en Betuwelijn.

Door de privatisering van de energie, kunnen we nu kiezen. De keuzevrijheid is ook een belangrijk argument bij de invoering van een nieuw zorgstelsel. Ik kan wanneer ik alle prijsopgaven naast elkaar leg misschien €15,- besparen per maand, maar dan nog ben ik veel meer geld kwijt dan eerst. Maar bedrijven stunten altijd met prijzen om een marktaandeel te veroveren, dus welke garantie heb ik dat die €15,- op korte termijn me niet meer gaat kosten op de lange duur. Ik wil niet kiezen, ik wil dat zaken als zorg, huisvesting, openbaar vervoer en energie geen business worden/blijven. Dit zijn zaken die in handen moeten zijn van de gemeenschap en waarvoor via de belasting naar draagkracht moet worden betaald.*

´Armoede is betrekkelijk´. Wanneer ik de hoop uitspreek dat de armen in Afrika het net zo goed krijgen als de armen hier, bedoel ík dat de Afrikanen meer moeten krijgen en niet onze armen steeds minder. Maar dat is wel het neo-liberale equivalent voor nivellering. De tweede Zalmnorm, al is dat misschien teveel eer voor deze volgeling van de overzeese economen, die al veel verder zijn met het uitvoeren van deze macabere economische theorieën.

* Eigenlijk wil ik dat iedereen evenveel draagkracht heeft, maar dat is weer een ander verhaal.