Skip to main content
  • 06 oktober 2023
    Extreem rechts

Stop verering prins Bernhard

Arthur Graaff

 'Stop de verering van prins Bernhard nu zijn nazi-lidmaatschapkaart gevonden is'. Dat is de oproep aan veteranen en slaat op de verering van de prins zoals met 'anjerdag' of met 'anjerperken' of in het veteranendefilé in Wageningen op 5 mei. Aanleiding is het harde bewijs dat de prins in Duitsland volledig NSDAP-lid was, nu zijn originele nazikaart is gevonden. Bernhard heeft overigens tot aan zijn dood zijn lidmaatschap heftig ontkend. Dat blijkt nu ook een leugen.

De oproep komt van de werkgroep 'Herdenk nazi's niet'. Deze strijdt al langer tegen de 'volkomen ongewenste en onbegrijpelijke verering van vm. nazi- en SS-lid Bernhard door veteranen, hoewel hij nazilid was en bovendien na de oorlog een grote oplichter bleek in de Lockheed-affaire.' 

https://herdenknazisniet.petities.nl/

In een deze week  verschenen boek, 'De achterblijvers'  heeft Flip Maarschalkerweerd, oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief, onthuld dat hij de originele NSDAP-lidmaatschapskaart van de prins in diens eigen archief heeft gevonden.  Het nummer is 2.583.009.

De werkgroep heeft de veteranenorganisaties en bestuursleden daarom de vraag voorgelegd of zij met de verering van een vm. nazi en het gebruik van diens symbool, de witte anjer, zullen stoppen. De regering heeft destijds als veteranendag aangewezen de verjaardag van Bernhard, 29 juni, of de zaterdag er dichtbij. 

Ook aan de huidige commissaris van de koning in Z-Holland, voorzitter van het comité Veteranendag, is die vraag voorgelegd.

Over Bernhards nazideelname en zijn latere oplichting in de Lockheed-affaire vermelden de veteranensites niets. De organisaties hebben nog niet gereageerd. In 2007 bleek uit een enquête dat 10% van de veteranen geen link met  Bernhard wenste.

https://www.nlveteraneninstituut.nl/content/uploads/2015/07/huls-van-zijl-harreveld-2007-evaluatie-Nederlandse-Veteranendag-2007.pdf

Sinds 1 mei 1933 stond Bernhard als NSDAP-lid ingeschreven. Uit hun administratie blijkt dat zijn contributie aantoonbaar voldaan werd van eind 1934 tot en met mei 1935. Op 5 januari 1937 werd hij door de nazipartij uitgeschreven omdat hij het Nederlanderschap kreeg. Op 7 januari 1937 trouwde hij met prinses Juliana, de latere koningin.

In interviews met de Volkskrant tot vlak voor zijn dood verklaarde de prins nog: „Ik kan met de hand op de bijbel verklaren: ik was nooit een nazi. Ik heb nooit het partijlidmaatschap betaald, ik heb nooit een lidmaatschapskaart gehad.”

De werkgroep erkent dat Bernhard niet bij de Jodenvervolging betrokken was. Hij heeft zich er echter evenmin ooit tegen uitgesproken. 

Er is intussen een petitie aan de regering gestart dor de werkgroep 'Herdenk nazi's niet'. Deze roept burgers op om verering van Bernhard via de regering en de koning te stoppen.

https://petities.nl/petitions/regering-en-koning-stop-bernhard-verering-en-veroordeel-hem?locale=nl

 

Zie ook

"Bernhard zur Lippe-Biesterfeld" Wikipedia Duits 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_zur_Lippe-Biesterfeld

 "Bernhard nazi-lid 'om vliegbrevet'" Het Parool. 5 dec. 1995

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ABCDDD:010841730:mpeg21:a0001

 https://web.archive.org/web/20231004094854/https://www.nrc.nl/nieuws/2023/10/03/bernhard-had-het-bewijs-voor-zijn-lidmaatschap-van-de-nsdap-in-zijn-eigen-archief-a4176132