Skip to main content
  • 17 mei 2024

Extreemrechts en populistisch pretpakket

KeesStad

Afgelopen woensdag kwam het ding dan naar buiten, het ‘hoofdlijnenakkoord 2024-2028’ onder de hooligantitel ‘Hoop. Lef, en Trots’. Het is een grabbelton aan puntjes van de vier partijen, zonder veel cohesie maar met een aantal gruwelijke beloftes.

Lees, als je wilt, zelf hier

Het ding begint met de harkerige onderbuikpoëzie: “Nederland is een prachtig land. Een land om trots op te zijn.” In de samenvatting voorafgaand staat al bij het tweede punt dat het hier gaat om “Het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit. “

Elk van de vier aan de coalitie deelnemende ‘partijen’ heeft zijn stokpaardjes er in weten te persen, en allemaal samen staan ze voor het belangrijkste, en omvangrijkste, hoofdstuk: migranten het leven zuur maken. Daarover staan vier (van de 26) pagina’s van het stuk volgeschreven, en uitvoering zal moorddadige consequenties hebben. Duidelijk wordt dat ze de vluchtelingenproblematiek helemaal niet willen helpen oplossen, maar erger willen maken (vandaar het schrappen van de spreidingswet) en ze kondigen trots de instelling van crisisnoodwetgeving aan.

Verder heeft natuurlijk BBB de landbouwmaatregelen voor zijn rekening genomen (en dat is terug naar neoliberaal landbouwen voor de markt en zonder regels en weg met de natuur, einde stikstofmaatregelen). En nog zo’n stokpaardje van rechts: orde en repressie. Ook daar lees je dreigende taal richting activisme en oppositie.

De VVD mag de economie doen en de ondernemers spekken.

Verder staan er her en der ‘leuke dingen voor de mensen’. Zoals dat er wat gedaan gaat worden aan de woningmarkt. Maar dat is allemaal hapsnap en wie goed door de tekst heen leest weet dat de rekening betaald gaat worden door bezuinigingen en extra belastingen en dat daarbij de armen de klos zullen zijn. Want daarvoor laten ze de VVD de economie doen. De overige drie partijen zijn geheel clueless wat dagelijkse politiek en ambtenarij betreft en laten zich maar al te graag door de (neo)liberalen bij het handje nemen. En zo mag VVD-handpop Yesilgöz het akkoord aanprijzen met de bewering dat ze ‘wonen weer betaalbaar gaan maken’. Onze lezers zal niet verteld hoeven te worden dat juist de VVD volkshuisvesting vernietigd heeft (en hun minister Stef Blok daar glunderend van plezier bij vertelde dat hij ‘de eerste minister was die een ministerie op liet heffen’. Nu gaan ze de schade dus weer herstellen, door elders te gaan huishouden. En het zal ons benieuwen of de VVD zal toestaan dat de vastgoedjongens aangepakt worden. Er staat in ieder geval ook in het akkoord: Er wordt niet getornd aan de hypotheekrenteaftrek. Het eigenwoningforfait blijft onveranderd.. Opdat u niet zou twijfelen ...

Andere recensies, onder andere bij de Belgische De Wereldmorgen, en bij Doorbraak die benadrukt dat je ook als activist meteen met de nieuwe macht te maken zult krijgen. Bo Salomons voorspelt dat Wilders er uiteindelijk als alleenheerser uit zal komen.

Zie ook joop.nl

Zoals veel recensenten hebben verklaard is het allemaal financieel/economisch niet onderbouwd. Om het populistische deel van de maatregelen te bekostigen zal er elders bezuinigd moeten worden, en dat zal vooral bij cultuur en publieke media zijn, waarover nauwelijks wat in het akkoord staat. Dat is misschien wel dreigender dan als er wel wat over in gestaan had. Het zal een herhaling zijn van het gedoogkabinet Rutte 1, toen Wilders ook met veel plezier de culturele sector ging uitbenen en lachend verklaarde dat dat de populairste bezuinigingen ooit waren. Opiniepeilingen wezen dat ook uit, de onderbuikers hebben een grote hekel aan al die cultuurgekkies en alles wat volgens hen woke is en het mag van hen opgeruimd worden.

Verder staat het rapport vol bizarre wensmaatregelen, of overbodige beweringen (‘Wij werken hier hard aan’) en ergens heeft Wilders zitten slapen toen neergepend werd dat er ‘daadkrachtig opgetreden moet worden tegen niet alleen antisemitisme maar ook moslimhaat’.

Verder staan er natuurlijk de ook in mainstream media aangehaalde enormiteiten in als dat de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem wordt verplaatst – een droom van extreemrechts in Israël –. En er is een soort visserij-fetisjisme, dat van der Plas ook de hele tijd aanhaalt, om de bevolking in Urk en Volendam te pleasen, en puntjes oplevert als: “We zijn trots op onze Nederlandse vissers (…) In Europa wordt door Nederland alles op alles gezet om pulsvisserij weer toe te staan.”

Op gebied van defensie wordt het gewoon leve de NAVO en eigen wapenindustrie grootmaken.

Maar vooral migratie. Zinnen als – Mensen zonder een geldige verblijfstitel zo veel mogelijk, ook gedwongen, uitzetten. Staan er echt. “Arbeidsmigranten van buiten de EU worden tewerkstellingsvergunningplichtig, met uitzondering van kennismigranten” (om de Zuidas te pleasen) “De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) gaat, ook op deze groep, extra handhaven.”

En helemaal aan het einde van dit stuitende werkstuk staat nog het pesterige voornemen dat de opvang van eerstejaars asielvluchtelingen tot een maximum van 10 procent wordt toegerekend aan het ODA-budget vanaf 2027. Of in gewone mensentaal: betaald uit gelden voor ontwikkelingssamenwerking. Dat zal wel door de VVD zijn ingestoken.

Onder de populistische puntjes staat van alles zonder financiële onderbouwing dus, of worden er zaken beloofd die eigenlijk allang gebeuren, maar waarvan ze doen alsof ze het nu pas gaan instellen (bindendende afspraken met woningbouwcorporaties, ook over middenhuur).

Repressie is de tweede peiler van het beoogde beleid van deze nieuwe flodder-coalitie. Zinnen als ‘Keihard optreden tegen grensoverschrijdend gedrag… straatterreur”et cetera. En de belofte dat niet alleen agenten maar ook ovj’s en rechter commissarissen ‘onder nummer’ mogen gaan werken en er korte metten gemaakt zal worden met ‘ordeverstorende acties’. Puntje: De maximale strafmaat voor openlijke geweldpleging gaat met een derde omhoog. Het zal allemaal alleen maar leiden tot veel willekeurig geweld door het staatsapparaat en verder niets oplossen.

Natuurlijk is dit nog maar een hoofdlijnenakkoord en voor de bühne, maar het geeft wel aan welke richting ze met hun beleid heen willen. Het stomste dat je nu kunt doen is denken dat het allemaal wel mee zal vallen of dat ze een zootje ongeregeld zijn die helemaal niets kunnen. Van Trump dacht men ook dat die het nog geen maand uit zou houden, en kijk hoeveel die afgebroken heeft. Vanaf de eerste dag dat ze aantreden, zal de afbraak – voor zover er nog wat over is na de ravages van de afgelopen jaren – en de repressie uit de startblokken komen.

(achtergrondmuziek bij deze tekst: Busch/Brecht An die Nachgeborenen)

Verder lezen in Konfrontatie