Skip to main content
  • 14 mei 2007

Balkenende’s helden

Govert de Groot

Onder toeziend oog van VOC-fan Balkenende kwamen, op de dag van de arbeid, mariniers aan kabels uit de nok van het Haagse stadhuis zeilen.

Was de bezetting van het stadhuis van de stad van vrede en recht:

a. omdat er acties van de vakbonden werden verwacht?
b. een oefening, mocht ’t Haagje onderlopen ten gevolge van de versnelde zeespiegelstijging?
c. ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Vrede - 25 jarige Haags Vredes Platform’ en die van de 10 jarige Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, die niet in het Museon mocht staan?
d. ter gelegenheid van de opening van een tentoonstelling ter ere van ´s lands grootste zeeheld, Michiel Adriaenszoon de Ruyter?
e. een oefening voor de mogelijke herhaling van de volksoploop op 6 mei in 2002?
f. een oefening ter voorbereiding op een aanval op Scheveningen goedgekeurd door de VS-senaat?

Het juiste antwoord is: d. Jan Peter toonde zich trots op deze stoere Zeeuw uit Vlissingen en volgens hem moeten we meer waardering hebben voor prestaties die onder rood-wit-blauwe vlag zijn geleverd. ´We moeten ophouden met het negeren of weg relativeren van historische verdiensten. De betekenis van Michiel Adriaenszoon de Ruyter voor ons land is groot geweest.´ Een voorbeeld voor de jeugd! Een heel wat soberder karakter had de herdenking van zijn 300ste sterfdag in 1976. Nationale helden waren toen uit de mode, maar dit jaar wordt zijn geboortedag weer als vanouds gevierd. Vergeten wordt even dat De Ruyter bij zijn laatste opdracht van de Staten Generaal wel mooi met te weinig middelen naar de Middellandse Zee is gestuurd. Dat doet me denken aan Srebrenica. Geen wonder dat De Ruyter daar in 1676 sneuvelde. In het harnas gestorven was een mooie dood voor deze oude man. Met Oldenbarnevelt, de gebroeders De Witt en veel van zijn manschappen is het heel anders afgelopen. Gemakshalve vergeten we even dat hij tijdens de walvisjacht en het kapen (officieel piraten) zijn opleiding tot zeeman heeft genoten. Willem Barentsz heeft het niet zover kunnen schoppen. Deze overleed vlak na zijn overwintering op Nova Zembla en zijn wij zowat vergeten. Michiel probeerde ook de door poolreiziger Henry Hudson aangewezen plek voor de WIC-stad Nieuw-Amsterdam op de Engelsen terug te veroveren. De met hulp van Indianen opgerichte wallstreet had de Engelsen niet kunnen tegenhouden. Omdat De Ruyter’s eskader te klein was, werd van een aanval op Nieuw Nederland afgezien. Besloten werd naar Terreneuve (het huidige Newfoundland) te varen en de daar wonende Indianen, Fransen en Engelsen te overvallen: "‘t Volck plunderde 't geen sij vonde en keerde doen met 't ondergaen van de son weer naer boort.”
Wat moet dat in 2009 met het 400 jarig bestaan van Manhatten, het Henry Hudson jaar en wat doen we dan met onze Peter Stuyvesant? Actie, verander zijn pleinen en straten in Adriaen van der Donck! In 2009 is het ook Darwin's 200ste geboortedag alsmede de 150ste verjaardag van zijn ‘On The Origin of Species’. Overigens is het dit jaar ook het internationale Linnaeusjaar, de 300ste geboortedag van de Zweedse plantkundige Carolus Linnaeus (1707-1778). Nee, dat zijn niet de helden van Balkenende.