Skip to main content
  • 25 november 2017
    EU

Nieuwe Europese privatiseringsgolf op komst?

Taco van Dommels

Berichten over een mogelijke nieuwe golf van privatiseringen in Europa wekken grote bezorgheid. Volgens Corporate Europe Observatory wil de Europese Commissie weten welke ¨operationele en fiscale problemen¨ (lees: ¨kosten¨) overheidsondernemingen opleveren voor de begroting van de lidstaten. En het Directoraat-General voor Economische en Financiële Zaken (ECFIN) heeft 800.000 euro uitgetrokken voor een contract met KPMG om overheidsondernemingen in de EU lidstaten te bestuderen. Dit KPMG-onderzoek is gericht op ¨het aanmoedigen van het overnemen van best practices betreffende het management (van overheidondernemingen), maar ook van de herstructurering en/of privatisering daarvan….¨

Het contract, dat eind van deze maand afloopt, roept veel vragen op. Zal dit de mythe binnen de EU weer versterken die er vanuit gaat dat particuliere ondernemingen efficiënter - en daarom beter - zijn in het uitvoeren van dienstverlening die nu wordt gedaan door overheden? Zal de EU deze studie misbruiken om verdergaande structurele hervormingen of privatiseringsprocedures ´aan te bevelen´ aan de EU lidstaten? En is deze studie strijdig met de Europese taak om neutraal te blijven waar het gaat om eigendom van aandelen, zoals neergelegd in het EU verdrag?

Hier kun je meer lezen: ¨Is the European Commission preparing a new privatisation push?¨ 13 november 2017