Skip to main content
  • 01 oktober 2018
    EU

De dictaten van Brussel...

Bas van der Plas

Sinds ik de fout heb gemaakt om steunlid te worden van de Griekse partij Syriza (toen nog onder leiding van wat later rasopportunist Alexis Tsipras bleek te zijn) blijft het land mij bezighouden.

Op deze site heb ik er al vaker over geschreven. Nu is er weer nieuws te melden. Elk Grieks gebouw dat eigendom is van de staat, wordt door de regering overgedragen aan het door de EU en het IMF gecontroleerde EESYP, om schuldeisers terug te betalen. De Griekse overheidsschuld wordt geschat op ongeveer 315 miljard euro! Ziekenhuizen, scholen, universiteiten, instellingen, bejaardentehuizen, weeshuizen, theaters, archeologische vindplaatsen, musea, ministeries en staatsgebouwen - allemaal worden ze overgedragen aan de EESYP, die ze kan verhuren, verkopen of ermee doen waar ze zin in hebben. Het zou inkomsten genereren, waarvan 50% naar de 'kredietverstrekkers' gaat en 50% naar de Griekse staat. Vorige week heeft de Associatie van Griekse Archeologen (SEA) bekendgemaakt dat ze hebben ontdekt dat er al meer dan 10.000 eigendommen door de Griekse overheid zijn overgedragen aan de EESYP sinds de ondertekening, in juni vorig jaar, van een nieuw bezuinigingsakkoord met de EU. De SEA verklaarde dat de Griekse regering in de lijst die aan de EESYP werd overgedragen de gebouwen en opgravingssites publiceerde onder codenummers, om herkenning te voorkomen.

In het onderzoek van de SEA werden toch een aantal top-archeologische vindplaatsen en musea in Thessaloniki en Kreta op de lijst geïdentificeerd. In een reactie hebben de Griekse regering en EESYP toegegeven dat er zo'n lijst is opgesteld en dat al deze gebouwen en locaties de komende 99 jaar onder de jurisdictie van de EESYP vallen. Naar aanleiding van de bezwaren van de Griekse archeologen zei de Griekse regering dat archeologische vindplaatsen en monumenten niet zouden worden overgedragen aan de EESYP. Verklaard werd ook dat straten, bergen, meren, rivieren en nationale parken onder Grieks staatseigendom zouden blijven. Deze verklaring bevestigde echter dat al het andere - ziekenhuizen, scholen, instellingen, weeshuizen enz. - inderdaad zou worden overgedragen aan de EESYP. De EESYP is formeel een Grieks staatsbedrijf, maar de Griekse staat heeft er absoluut geen invloed op. De voorzitter van het managementcomité van EESYP is benoemd door de schuldeisers van de EU en het IMF en heeft een veto.

Door vier opeenvolgende reddingsoperaties (2010-2018) is Griekenland nu getransformeerd in een staat zonder eigendom en zonder enige zeggenschap over de nationale economie. Alle Griekse staatsinkomsten worden beheerd door de Onafhankelijke Openbare Inkomens Autoriteit (AADE), die op haar beurt wordt gecontroleerd door vertegenwoordigers van de EU en het IMF, met vetorecht en tegen enorme salarissen. Het Griekse parlement, de Vouli, is niets anders dan een uitvoerder van de EU-IMF-richtlijnen. Toch hebben de vakbondsbureaucratie en de zogenaamde linkse partijen in Griekenland, de Griekse Communistische Partij KKE en de ‘links radicale’ Antarsya geweigerd om de bevolking op te roepen tot protest en te mobiliseren om een reactionair regime, dat zich de Griekse regering noemt, omver te werpen.

Het EU-IMF heeft Griekenland een dictatuur opgelegd, maar dit mag niet als een geïsoleerd extreem geval worden beschouwd. De methoden en het beleid van de Europese Unie voor alle lidstaten is dat zij verplicht zijn aan de dictaten van Brussel te gehoorzamen en in wezen hun soevereiniteit opgeven.