Skip to main content
  • 26 oktober 2023
    Emancipatiebewegingen

Op naar 4 en 12 november!

Rob Lubbersen

Voetbalstadions lijken steeds meer op kerken en moskeeën. Zo veel kruisjes als daar worden geslagen en handen ten hemel geheven. Terwijl daar het geloof regeert, heerst buiten de stadions het geweld. En dan bedoel ik niet de rotzooi van hooligans rondom de stadions. Oekraïne, Palestina, Congo. Geloof, redeloosheid, geweld. Zou er een verband bestaan? Ik denk van wel.

Ook dicht bij huis gaan zaken mis. Zelfs in Nederland is niet voor iedereen een fatsoenlijk bestaan verzekerd. En zelfs Nederland ontsnapt op den duur niet aan de gevolgen van de ingezette klimaatcrisis. Misschien nog bescheiden, maar ook in Nederland worden mensen, natuur en klimaat geweld aangedaan. En bidden helpt niet.

Gelukkig zijn er mensen en organisaties die in ieder geval proberen het wassende tij van onheil te keren. Die daadwerkelijk iets doen. Die in beweging komen. Die, hoe gering ook, proberen verschil te maken met méér dan bidden. Of het echt helpt, weet niemand, maar niks doen helpt zeker niet!

4 november 

Zo organiseert de FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) op zaterdag 4 november een Dag van de Bestaanszekerheid. Verzameld wordt om 12 uur op de Dam in Amsterdam en vandaar is er een mars naar het Westerpark, alwaar om 14 uur een manifestatie wordt gehouden. Dit staat in de oproep van de FNV: “Het leven is duur. Je boodschappen, energierekening, de huur. De prijzen stijgen, maar veel inkomens blijven achter. Daarom zeggen wij: genoeg is genoeg! Op zaterdag 4 november komen we samen op de landelijke FNV-verkiezingsbijeenkomst. Daar laten we horen wat nodig is: een hoger minimumloon, hogere uitkeringen en aow, zeker werk en een sterke publieke sector. Ben jij er ook bij? Met hoe meer we zijn, hoe duidelijker onze boodschap!” De FNV regelt zonodig gratis vervoer naar de Dam, zie www.fnv.nl.

12 november

Op zondag 12 november is er een massale Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Ook dan wordt er verzameld om 12 uur op de Dam. De mars is een initiatief van een groot aantal natuur- en klimaatorganisaties, zoals Milieudefensie en Greenpeace, maar ook Oxfam Novib en de FNV doen mee. Zij “… bundelen de krachten om samen een grote klimaatbeweging te bouwen. Die mens en klimaat boven de winst van grote vervuilers zet. Samen eisen wij rechtvaardig (klimaat)beleid.” Want: “Onze wereld staat in de fik en overstroomt tegelijk. De klimaatcrisis is nu en raakt ons allemaal. Onze planeet, ons huis, onze gezondheid. Onze toekomst en die van onze kinderen.” Dus: “Samen laten we zien dat Nederland een eerlijke en groene toekomst wil.”

En dat doen we!