Skip to main content
  • 13 mei 2017

Het is zoals het is

Rob Lubbersen

HET IS ZOALS HET IS. Die uitdrukking hoor ik steeds vaker. Het is een broertje, zusje mag ook, van OF JE HET ER MEE EENS BENT OF NIET….. Bij die tweede uitdrukking volgt dan meestal iets knaps en bewonderenswaardigs bij iets waar je het eigenlijk helemaal niet mee eens bent. Ik vrees dat het een nog altijd voortdurend defensief van links markeert.

Vroeger hoorde je het ook al. HET IS ZOALS HET IS. Vooral van mensen die hun zaakjes aardig voor elkaar hadden. Geen zin in gezeik of gezeur. Je hoorde het ook wel van aanhangers van Spinoza die niet echt helemaal hadden begrepen wat de beste man bedoelde. Maar tegenwoordig kan je beste vriendin of kameraad er mee op de proppen komen. Terwijl we weten dat een heleboel dingen totaal niet zijn zoals ze (lijken te) zijn. Of in ieder geval in het geheel niet zijn zoals ze behoren te zijn. Als iedereen altijd maar had geroepen of gedacht dat HET IS ZOALS HET IS dan liepen we nu nog in berenvellen. Misschien nog leuk. Maar dan werd de fabrieksarbeider net als in de 19e eeuw gemiddeld niet ouder dan een jaar of 30. Dan was er nog kinderarbeid (in 1874 verboden door het Kinderwetje van Van Houten), dan was de slavernij niet in 1863 afgeschaft en dan waren de vrouwen nog immer handelingsonbekwaam (pas opgeheven in 1956). Om maar wat te noemen.

De uitdrukking OF JE HET ER MEE EENS BENT OF NIET..... was in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw vrijwel non-existent. Onbestaanbaar. Je was het ergens mee eens of niet en dat stond. Géén verzachtende relativeringen die nu de neiging hebben om zelfs bóven te komen drijven. Je hoort vaak toepassingen bij zaken die eigenlijk fout zijn, maar door de manier waarop ze gebracht worden toch enige waardering oogsten. Zo van: die Wilders zegt wel hele verkeerde, discriminerende dingen, maar OF JE HET ER MEE EENS BENT OF NIET, HIJ WEET ER WEL MEE TE SCOREN. Of bij Baudet: hij slaat wel ongelofelijk vervelende sexistische taal uit, maar OF JE HET ER MEE EENS BENT OF NIET, HIJ WEET WEL DE AANDACHT TE TREKKEN EN HIJ HEEFT NOG EEN LEKKERE KOP OP ZIJN LIJF OOK. Of bij de gigantische winsten en dus vernielingen voor en door de wapenindustrie: OF JE HET ER MEE EENS BENT OF NIET, ZE STUWEN WEL DE TECHNOLOGIE FLINK VOORWAARTS. Nogmaals, soms lijkt het alsof door de toevoeging ná de aanvankelijke veroordeling die veroordeling er minder toe doet. Terwijl het dáár om gáát.

Sommige linkse mensen zijn tegenwoordig wel erg in hun schulp gekropen. Er is natuurlijk ook wel veel misgegaan. Maar zo wegkruipen … verstoppen achter holle kreetjes, dat levert ook niks op. Een beetje de beuk erin, hier en daar, misschien wel bijna overal, dat kan geen kwaad. En dat, beste mensen, vrienden, vriendinnen en kameraden OF JE HET ER MEE EENS BENT OF NIET, DÁT IS ZOALS HET IS!