Skip to main content
  • 16 juli 2007
    Emancipatiebewegingen

De Agenda

Weia Reinboud

Een filosofisch tijdschrift plukt een zinnetje uit een kwaliteitskrant en ik pluk daar de helft uit: '…de belangrijkste thema's van de feministische agenda: arbeidsparticipatie, seksualiteit en armoede.
Mooie agenda.

Die armoede,  die zal ongetwijfeld op de agenda staan om afgeschaft te worden, die staat op de feministische agenda omdat relatief gezien meer vrouwen arm zijn dan mannen, maar ik neem aan dat geen feministe er bezwaar tegen maakt als in één moeite door alle armoede verholpen wordt zonder onderscheid des geslachts.
Dan die arbeidsparticipatie, strikt logisch genomen - en zinnetjes in filosofische schrijfsels mag je strikt logisch nemen - moet daar hetzelfde mee geschieden als met de armoede, dus ook daar moet naar afschaffen gestreefd worden. Prachtig agendapunt, er valt veel voor te zeggen. Niet langer jengelen over het glazen plafond en dat het zo vreselijk is dat er boven dat plafond zo weinig dames deel uitmaken van het grijpgraagste deel der natie. Inzien dat dat plafond zoals alle plafonds tegelijk een vloer is - een glazen vloer zal breekbaar zijn, kan barsten en we kunnen ernaar toe werken dat het plafond in scherven gaat en dat de grijpgragen naar onderen donderen en zo een tikje armoediger, althans minder rijk zullen worden. Of echt helemaal afschaffen die arbeidsparticipatie, neem het volkomen strikt, zand in de machine, arbeid is veelal een patente manier om de wereld naar de verdommenis te helpen, dat gaat niet samen met een ekonomie van zorg. Schaf de arbeidsparticipatie af en de ekonomie is weg en wat rest is de zorg, prachtig agendapunt.

En dan de seksualiteit afschaffen… Anno heden tracht men op autobeurzen nog steeds om de verkoopcijfers te stimuleren door een vrouw tegen het dure blik te draperen. Een onfeministische reactie daarop zal zijn dat zo'n vrouw dat maar wat graag doet, sommige feministen zullen dat bijvallen vanwege het arbeidsparticipatie-aspect, een betere feministische reactie is te zeggen dat het aan de mannen ligt, een veel betere dat het het machismo is dat ook hier weer de kop opsteekt, bij het heilige blik, het heilige plafond enzomeer. Maar groots is het om nog een stapje verder te denken en te zeggen dat het niet aan de ene sexe ligt en niet aan de andere maar aan de sexualiteit zelf. Weg ermee, prik de oversexte zooi lek! Die seksualiteit is uit de evolutie gerold als een goede manier om de soort in stand te houden, maar de pure instandhoudingsdaden vergen ongeveer  1/100000e van een mensenleven, voor- en naspel meegerekend, en vanwege die futiliteit zijn er meisjeskleren en jongensboeken, autobeurzen en emancipatiebureaus, zijn er uitwassen van enge straten tot eerwraak (daaronder óók veel van de autochtone moorden, vergeet dat niet). Van uitwas tot en met oorzaak, alles kan tegelijk op de helling. Groots, geniaal.
Een heel mooie agenda.