Skip to main content
  • 23 juni 2023
    Ecologie

Ongezonde industrie - Redactioneel juni 2023

Redactie

Het net rond Tata Steel, Chemours en Schiphol sluit zich. Omwonenden en werknemers van ongezonde industrie hebben hun ogen geopend. En voor zover zij nog niet helemaal wakker zijn, willen actievoerders hen daarbij wel een handje helpen.

Tata Steel maakt met merendeels uit de tijd dat het bedrijf nog Hoogovens heette stammende machines de duinpan achter IJmuiden onleefbaar. Inmiddels zijn er advokaten van naam bereid gevonden om leidinggevenden van de giffabriek op persoonlijke titel met strafvervolging te gaan dreigen. En Greenpeace bereidt vandaag een bezetting van het industriecomplex voor.

Een Dordse wethouder riep dat je met sluiting van de Chemours-vestiging aan de Merwede 'alleen maar het probleem verplaatst'. Maar er is op de aardbol die naar adem snakt nergens meer plek voor giffabrikanten en omgevingvervuilers. Een overheid die zich in de handen wrijft bij miljardeninvesteringen die kinderen ziekmaken en laks toekijkt bij hoe dat gebeurt, mag ook wakker worden.

Kom in actie tegen de vernietiging van je leefomgeving, waar, wanneer en op welke manier dan ook!