Skip to main content
  • 12 juli 2008

Gewelddadige genen

Govert de Groot

Alle organismen zijn verschillend. Dat geldt ook voor het zoogdier homo sapiens, al is deze soort juridisch gelijk. Dat heeft te maken met factoren zoals voeding, leefomgeving en opgroeiend milieu. Andere, overheersende factoren zijn genen die wij meekrijgen van onze ouders, grootouders, overgrootouders zo doorgaand tot voorbij dat we met onze wandeling uit Afrika zijn begonnen. We krijgen goede en kwade genen mee, zoals mooie blauwe jongensogen, rood haar en borstkankeraanleg of zoals ik ondermeer stoornissen als depressie en ADHD.

Het gen dat veel mensen behoorlijk dwarszit is het hongergen. Dit gen wordt niet alleen gestimuleerd door de in overweldigende hoeveelheden aanwezige voedsel, maar ook door de vloedgolf van reclames die ook het consumeerdergen activeert. Ik beken dat ik ook moeite heb om dit gen in bedwang te houden. Een rol koekjes met chocolade is bij mij niet veilig. In hoeverre het hongergen bij mij daarbij een rol speelt, weet ik niet. Wijlen mijn ouders hebben de hongerwinter van 1944 beleefd, maar het is mij niet bekend of mijn grootouders honger hebben gekend voordat in 1921 mijn ouders werden geboren.

Een ander gen dat we al eeuwen meekrijgen en dagelijks gestimuleerd wordt is het gen dat de stoornis ‘geweld’ veroorzaakt. In tegenstelling tot mijn jongere broer en zus, lukte het mijn moeder mij op te voeden met het haar met de paplepel ingegoten ‘gebroken geweertje’. Kinderen eigen, komt daar een natuurlijk verzet tegen. Met mijn meegekregen onrechtvaardigheidsgevoel-, assertiviteit-, hoge eisen- en intensiviteitgen, kreeg ik bij de verplichtte staatsopvoeding voor éénderde van de Nederlandse jongens, de militaire dienstplicht, even last van mijn meegekregen fanatismegen. Ik ben opgeleid om atoomgranaten voor de korte afstand af te schieten. Juistheidshalve meld ik, dat ik, in tegenstelling tot de ervaring van de meeste dienstplichtigen, een leerzame en goede tijd heb gehad. Ook dat ik in 1984, na mijn dienstplicht en verplichte herhalingsoefening, na de afkondiging dat de VS kruisraketten in Nederland plaatst, mijn toch wel enigszins dierbare militair paspoort aan de minister van Defensie van toen, Job de Ruiter, heb teruggestuurd en alsnog dienst heb geweigerd (De Ruiter is gereformeerd en was hoogleraar op de tot nu toe invloedrijke VU). Ondanks de aan de staat gegeven 19 maanden, moest ik door de hele procedure voor dienstweigeraars. Om compleet te zijn, om een betere maatschappij te bewerkstelligen, ben ik een voorstander van een andere, algemene vorm van dienstplicht van een ononderbroken jaar voor iedere inwoner en Nederlander (EU) van rond de 16 jaar. Ik probeer mijn zijspoorgen tot de orde te roepen. Kom op op de valreepgen.

Ons sociaal veiligheidsgevoelgen dat de voorkeur om in groepen van rond de vijftien leden te leven, zit ons behoorlijk dwars. Al millennia lang wordt hierdoor het meegekregen missie-, expansie-, kolonisatie- en met name het geweldgen gestimuleerd. Van voor de Griekse, Romeinse, Germaanse, Friese tijd tot en met de komende eeuwen, elk moment van de dag wordt dit gen geactiveerd. Door onze omgeving, de media, de huidige regering, Hollywoodfilms, tv met name op commerciële kanalen en zelfs op Discovery of National Geographic tot en met sciencefiction films of romans, waarin wij erop worden voorbereid dat buitenaardse volken (net zoals inheemse volken op deze wereld) bij voorbaat vijandig zijn en uit zijn op onze grondstoffen, rijkdommen of ons leven...

Het wordt tijd dat we de stoornis ‘geweld’, veroorzaakt door het geweldgen, in bedwang krijgen. Zeker nu de versnelde klimaatverandering sneller gaat.