Skip to main content
  • 03 mei 2009

Taskforce

Dé Hogeweg

Op de site van SZW las ik begin april het volgende bericht:

'Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Hans de Boer gevraagd om samen met een groep deskundigen adviezen te maken voor een Actieplan Jeugdwerkloosheid. (...)
Oud-voorzitter Hans de Boer van de Taskforce Jeugdwerkloosheid heeft drie weken de tijd om met adviezen te komen. De Boer over de opdracht: “Wat zijn effectieve en efficiënte instrumenten om jongeren aan de slag te houden of te krijgen. Welke geldmiddelen zijn daarvoor beschikbaar en hoe organiseren we dat?” De deelnemers aan de startbijeenkomst komen later deze maand opnieuw bij elkaar om zich hierover verder te beraden.
Er komt verder een website waar de ingebrachte suggesties worden gepresenteerd en iedereen wordt opgeroepen om met eigen voorstellen te komen die mogelijk een plek in het actieplan krijgen.
Het actieplan gaat in mei naar de Tweede Kamer. De daarin voorgestelde maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid richten zich op álle jongeren van 15 tot 27 jaar.

Het kabinet besloot op 25 maart voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van jongeren in 2009 een bedrag van € 250 miljoen extra uit te trekken voor de komende drie jaar.'

Hans de Boer. Goeie naam voor een Taskforceman. Ik zie handen en voeten in de aarde. Beesten de wei indrijven. Lekker strijdbaar. Hoewel, hij is inmiddels ex-voorzitter, dus wat doet hij eigenlijk nog precies voor de Force?
Even doorgoogelen levert op: 'Hans de Boer (Oostdongeradeel, 17 januari 1955) is een voormalig voorzitter van MKB Nederland (1998 - 2003) en is inmiddels zelfstandig ondernemer. Tevens zat hij vijf jaar in het dagelijks bestuur van de SER (Sociaal-Economische Raad).
De Boer was voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid maar kondigde eind 2006 aan hiermee te zullen stoppen in 2007, omdat het doel gehaald was.
De Boer is in de race geweest voor de post van het burgemeesterschap van Rotterdam. Hij zegt zelf, hierbij nadrukkelijk te zijn aanbevolen door Minister-president Jan Peter Balkenende. '

Het oog valt meteen op het feit dat hij wilde stoppen omdat het doel van de Taskforce gehaald was. Gehaald? Jeugdwerkeloosheid succesvol bestreden? Neuh! De Boer mag weer aan de bak.

Ik herinner me een interview dat Roos Schlikker (De Volkskrant) hem in 2006 afnam. Ze vroeg naar zijn ambitie en wanneer deze zich geopenbaard had. De Boer somde wat voorvallen op en sloot af met: 'Op een gegeven moment zaten wij met een vooraanstaande heer uit het bedrijfsleven om de tafel die overwoog ons in te huren en vroeg wat we nou precies deden. Na onze uitleg zei hij: ‘Als ik het goed begrijp lullen jullie recht wat krom is.’ Toen dacht ik: ‘Ik ga niet eens meer met jullie in discussie.’ Ik heb er echt geen zin meer in, verrek dan maar met zijn allen.'

Wat zou ik graag een kijkje nemen in de werkkamer van Hans de Boer. Met al zijn ervaring en netwerken nu weer achter zijn bureau met die verdomde Jeugdwerkloosheid. Verrek-maar ligt vast op het puntje van zijn tong.
Heel gek. Terwijl ik zomaar wat rondsurf en deze man helemaal niet ken, krijg ik toch steeds minder vertrouwen in de aanbevelingen waar hij vandaag of morgen mee bij Klijnsma op de stoep zal staan.
Het vorige advies (december 2006) droeg de pittige titel Juist nu doorbijten.
Dat doet het ergste vermoeden. Mijn top 3 is: 1. Laat ze niet verrekken, 2. Even slikken, herkauwen en verder bijten, 3. Juist nu het veld in.

Om niet alleen maar commentaar langs de zijlijn te leveren, zijn ik en mijn eigen kleine Taskforce tot een praktische oplossing van een deel van het probleem gekomen. Je moet ergens beginnen.
Mijn gedachten ontwikkelden zich als volgt. Er is veel jeugd. Er is nauwelijks werk. Er is kansloosheid: als de jeugd een opleiding wil doen, schiet ze het jongste plan van SZW te binnen met daarin de verplichting voor hoger opgeleiden om bij langdurige werkloosheid lager geschoold werk aan te nemen. No way man.
Er moet dus meer werk komen. Nu is het toevallig zo dat ik zelf best een beetje werk heb liggen dat niet direct onder mijn niveau is, maar dat ik liever niet zelf wil doen. Omdat het me te veel moeite is. Vooral geestelijk. Ik wil dat werk best graag door een jongere laten doen. Die is er mentaal en fysiek sterk en behendig genoeg voor. Ik heb er ook best geld voor over. Laat ik zeggen: 1 euro per dekbedhoes.
Als in mijn straat - in mijn wijk, mijn dorp, mijn stad, mijn provincie, het land - iedereen op een bepaalde dag zijn dekbed door een jongere in een schone dekbedhoes zou laten schudden, lijkt mij dat een enorme impuls voor de Jeugdwerkloosheid. Klein beginnen.
Mogelijke titels van mijn actieplan: Juist nu opschudden of Opgeschud staat netjes.
Benieuwd of Hans de Boer daaroverheen gaat.