Skip to main content
  • 28 februari 2019

Pensioenactiedag 18 maart, en oproer in eigen kring

Taco van Dommels

De vakcentrales FNV, CNV en VCP houden op 18 maart een landelijke actiedag voor een goed en fatsoenlijk pensioen, met stakingen en manifestaties. Bedoeld om de druk op regering en bedrijven op te voeren zodat het na de 18e maart kan leiden tot een betere onderhandelingsdeal over een nieuw pensioenstelsel. Ondertussen groeit de groep FNV-leden die hoe dan ook vast wil houden aan de 3 basiseisen van de campagne. De FNV-onderhandelaars mogen van hen geen verslechteringen accepteren.

Zoals Rob Lubbersen begin februari al op Konfrontatie bescheef (http://konfrontatie.nl/blog/node/1420), stuurt de regering bewust aan op een nieuw, geheel marktconform pensioenstelsel. Het geld van de werkenden gaat dan via verzekeraars en banken naar de beurs. En iedere werkende en pensioengerechtigde moet met hen een individuele oudedagsregeling treffen. Meer armoede en grotere onzekerheid troef.

In januari beschreef Sjarrel Massop op Solidariteit (http://www.solidariteit.nl/commentaren/com-373_20-1-2019.html) hoe een groep ontevreden leden destijds binnen de FNV de discussie was gestart om het bestaande pensioenstelsel te redden. Dat stelsel kan natuurlijk nog veel beter, maar in elk geval moet het niet uit de weg worden geruimd door voortgaand gepolder.

Door toedoen van actiegroep ´Red het Pensioenstelsel´, de sector Senioren en de Werkgroep Pensioenactiviteiten werd de pensioenstrijd tot een campagne binnen het Offensief dat de FNV begin januari 2018 startte. Dat resulteerde in drie basiseisen die een rol speelden tijdens de onderhandelingen met regering en bedrijven.

Kort gezegd:

* Direct bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar en geen boetes voor werknemers die eerder willen stoppen vanwege zwaar arbeid

* Indexeren van alle pensioenen van elke generatie

* Voor iedereen een goed pensioen, ook voor flexwerkers

De ´opstandelingen´ binnen de FNV (ehh … horen we daar ook al wat roeren binnen de CNV en VCP?) willen niet dat de onderhandelaars gaan rommelen aan deze drie eisen. Daarom hebben ze een simpele vierde eis toegevoegd:

* We accepteren geen verslechteringen!

Voor alle duidelijkheid willen ze in de eerste eis ook het woordje ´bevriezen´ vervangen door ´vastleggen´, want bevriezen geeft ruimte om over 5 jaar de AOW-leeftijd alsnog te laten stijgen. (Een deel van de vakbond wilde zelfs nog verder gaan en inzetten op een AOW van max 65 jaar).

Eind november vorig jaar mislukten de onderhandelingen tussen vakcentrales, bedrijven en regering. Het bod van minister Koolmees van afgelopen 1 februari getuigde van een regeringsinzet om af te koersen op niet minder dan een volledige liberalisering en privatisering van het stelsel.

Sinds 11 februari voeren de drie vakcentrales een actiecampagne die werd afgetrapt door de politiebonden met het blokkeren van de kantoren van VNO-NCW en het ministerie van SZ&W.
De campagne culmineert op 18 maart met stakingen en manifestaties. Niet toevallig is dat aan de vooravond van de provinciale statenverkiezingen en de getrapte verkiezing van de eerste kamerleden die daarop volgt. Een minder rechtse eerste kamer biedt Rutte III minder manoeuvreerruimte (ook in het pensioendossier) en kan zelfs leiden tot diens val.

Dus pak je spandoek of bord uit de kast en oefen alvast je stemvolume. Op 18 maart samen op voor een beter pensioen en stoppen met dat gepolder!

Taco van Dommels