zondag, 16 juni 2019

Een eeuw geleden sprak onze bourgeoisie Frans, net als de adel voor haar had gedaan. Onze 'Franse Tijd' is verantwoordelijk voor een groot aantal Franse woorden en daar is niets mis mee. Het purisme van onze Vlaamse taalbroeders met hun 'bijrijder' voor onze 'conducteur' is aandoenlijk, maar hun inconsequentie (even gemakkelijk hebben ze het over een 'camion' en 'mazout') vermakelijk. Toch gaan zij verantwoordelijker met onze taal om dan wij. Het bewijs wordt jaarlijks geleverd in de taalwedstrijden die ze onverminderd winnen.

Die Franse woorden zijn het gevolg van de bezetting, meer dan 200 jaar geleden. De voortschrijdende verengelsing, die ieder jaar erger wordt ook al vertrekt Engeland uit de EU, is het gevolg van de bezetting in 1945 door de VS, nadat we door Polen, Engelsen en Canadezen werden bevrijd. Met de Amerikaanse kernwapens op onze bodem. De veramerikaansing van ons onderwijs (met name het hoger onderwijs), de Amerikaanse cultuur (of wat daar voor doorgaat) op radio en televisie, in combinatie met een totale minachting voor onze taal. Een scriptie schrijven onze studenten niet meer in het Nederlands (voorzover ze die taal nog beheersen) maar in het Engels, de taal die onze universiteiten hebben omarmd om 'te kunnen concurreren'. Ik heb een aantal voorbeelden in de boekenkast, tenenkrommend steenkolenengels, de taal die je steeds meer tegenkomt in het straatbeeld, waar alle mogelijke Nederlandse begrippen worden aangepast om 'toeristen te trekken', zo is het idee. Het resultaat is belachelijk en bedreigend: onze taal is in gevaar.

Het is dus het gevolg van kolonialisme in combinatie met onverschilligheid, nonchalance en gebrek aan nationaal besef, hoe lelijk dit begrip ook moge klinken voor de moderne wereldburger en 'Europeaan'. Tegelijkertijd moeten we nog wel warmlopen voor 'Oranje' (voorheen 'Het Nederlands Elftal') en onze jongens in Afghanistan.

Zoals gezegd wordt deze vervuiling ieder jaar erger en het is duidelijk waar dit zal eindigen: met het verdwijnen van het Nederlands uit het straatbeeld, ons onderwijs en de media. Daar is geen woord Frans bij. Van enig verzet is geen sprake. Nu zijn de Nederlanders natuurlijk het meest willoze volk ter wereld, maar de manier waarop dit wordt doorgevoerd zonder ook maar een wanklank is onbeschrijfelijk. Met name onze intellectuele voorhoede laat het volledig afweten. Ze oefenen waarschijnlijk hun Engels.

Daarom: kom in verzet tegen de uitverkoop van onze taal. Weiger Engels te spreken. Met Duitsers of Fransen, die weten dat de Nederlander hun talen niet spreekt. Met Engelsen die hier al 20 jaar wonen en nooit de moeite hebben genomen om Nederlands te leren 'omdat toch iedereen Engels spreekt'. 'Eigen taal eerst'. Spreek de 'barbershops', 'bakeries' en 'bikeshops' erop aan. Voor het te laat is en de koloniale politiek van onze machthebbers onze taal heeft verdrongen en gereduceerd tot 'streektaal'.

Op de barricades voor ons Nationaal Erfgoed!

(WK)