zaterdag, 2 januari 2021

Dat de Nederlanders in de sondages hoog scoren bij de categorie 'volkeren die zich gelukkig voelen' heeft mij altijd bevreemd. 

Hoor ze zanikken.

Weliswaar is de keuken iets verbeterd sinds de komst van 'de buitenlanders' en ook het klimaat wat minder streng, maar bekijk de wereldkaart van luchtvervuiling. Ons land is oranje. En leg er de gifatlas van Nederland over. Het lachen zal je vergaan. Het meest vervuilde land ter wereld. Al zijn er in andere landen natuurlijk afzonderlijke plekken erger dan onze Vogelmeerpolder waar Philips Duphar haar afval mocht dumpen.

Voeg het aantal inwoners per km2 en het aantal gehouden kippen, varkens en nertsen per m2 toe en bedenk dat we eigenlijk maar één grondwaterpeil hebben. Gelukkig hebben we behalve de duinen geen natuur, anders zou die groot gevaar lopen in dit land. 

Het corona virus zou de economie richting 'groen' dwingen. Het kapitalistische systeem van 'vrije exploitatie der bodemschatten ter eigen gewin' hervormen. Vergeet het. Alleen opstand van de wereldbevolking tegen vernietiging van de aarde door exploitatie, vervuiling en de permanent dreigende (kern)oorlog zal een uitweg uit de doodlopende straat van het vernietigende kapitalisme brengen. Geen 'groene Shell', 'Groen links' of 'klimaatafspraken'.

Wel is het zo dat corona de wereld verbindt. 'We zitten allemaal in hetzelfde schuitje'. 

Behalve natuurlijk als je geen medische zorg kunt betalen zoals 1/3 van de Amerikaanse bevolking. Dan zit je net iets meer in hetzelfde schuitje. Standsverschil moet er blijven. Stel je voor. Zoals de landen die achteraan moeten sluiten bij het verkrijgen van een vaccin. -70 voor vaccinatie in de binnenlanden van de Congo. Stel het je voor.

Corona heeft tot een ongekende 'revival van staatsbemoeienis' geleid. Rutte noemde ons land opeens 'in wezen diep socialistisch'. Ten behoeve van de farmaceutische industrie. De mens ìs in wezen diep socialistisch. En om vernietiging van de aarde te voorkomen zullen we de macht moeten veroveren.  (WK)