zondag, 16 augustus 2020

Laatst was Frans de Waal op de radio, de apen-onderzoeker, de darwinist. Je kent hem. Ik moest denken aan Pjotr Kropotkin, die andere darwinist, uit 'onze' hoek. De man die iets nieuws aan het anarchisme toevoegde, hoe je het ook wendt of keert. De man die zijn wetenschappelijke achtergrond gebruikte om een nieuw anarchisme vorm te geven. Een anarchisme bekeken door de lens van het darwinisme. Een communisme bekeken vanuit de biologie, niet vanuit een Hegeliaans filosofisch framework (zoals dat bij marxisme het geval is) .

Het is aantrekkelijk om de wereld te bekijken vanuit deze darwinistische wetenschappelijke lens. Als we de mens terugbrengen naar zijn roots, dan gaan we de wereld anders bekijken. De mens is dan die aap, die in kleine verbanden leeft en strijdt om de macht binnen de eigen groep en ondertussen in conflict is met andere groepen. Daarnaast is deze aap wel inherent solidair met de eigen groep.

Wij denken dat de wereld over geld gaat, recht, geschiedenis, ontwikkeling. Als je denkt als een darwinist/bioloog/materialist, dan ga je de wereld wel anders zien. De Nederlandse samenleving, is gewoon een hele grote apenrots, als we door de darwinistische lens kijken. Nee, het is niet één apenrots, het zijn allerlei apenrotsen die met elkaar strijden. Verschillende alfa mannetjes vechten om de troon.

Dynastieën staan op en vallen weer uit elkaar. Nieuwe jonge, vechtlustige mannetjes staan op om de boel over te nemen. Als voorbeeld, het pvda-koninkrijk was in de jaren negentig uit elkaar aan het vallen en een nieuw alfa mannetje stond op, in de vorm van Pim Fortuyn. Een alfa mannetje dat  vervolgens vermoord is door weer een ander vechterig alfa mannetje, uit een andere hoek. Een mannetje uit weer een andere dynastie.

Nu leven we onder de knoet van de VVD dynastie. Een dynastie/tribe die scheurtjes vertoont. Binnen de eigen gelederen (min of meer) staat een alfa mannetje op, die de boel wil overnemen, Baudet. Gesteund door een senior aap, in de vorm van Hiddema.

Een alfa moeder stond op, in de vorm van Sylvana Simons, de alfa moeder van de Bij1 tribe, de intersectie tribe. Ontstaan op de puinhopen van de sociaal democratische bewegingen (SP en Groenlinks). Twee nieuwe stammen (FVD en Bij1) vechten om de macht, twee nieuwe stammen willen de VVD van de troon stoten, om een nieuwe orde in het leven te roepen. Als dit ze lukt, zal hun orde uiteindelijk ook weer broos worden en dan staan er weer nieuwe agitators op.

De samenleving is dan een strijd tussen stammen. De mensen zijn zoogdieren, die met elkaar strijden, maar tegelijk ook aan elkaar verbonden zijn, in de vorm van een instinctmatig socialisme, binnen de eigen groep. Het dier deelt, omdat het dier anders zelf niet eens overleeft. Binnen de eigen clan is er sprake van een intern/autonoom communisme. De VVD ers die elkaar de bal toespelen. De activisten die met elkaar het hoofd boven water houden. Ons kent ons komt voor in iedere ideologie, iedere religie. Het is het dierlijke in ons.

Volgens Kropotkin moeten we dit dierlijke erkennen en niet ontkennen. De mens neigt naar communaal samenleven. De mens verkiest mensen met natuurlijk leiderschap, binnen de eigen tribe. De mens is geneigd tot samenwerking, instinctief. Daarom kunnen we dus geld afschaffen, de instincten regelen het vanzelf wel allemaal. Laat de mensen in kleine verbanden leven, schaf de officiële staat af, laat je religieuze wereldbeeld vallen. Ga niet uit van officiële wetten en regels, maar ga uit van spontane informele verstandhouding. Dan komt de mens dichter bij zijn ware natuur. Dit is dan ongeveer de anarcho-communistische doctrine.

Nayako Sadashi