donderdag, 18 juni 2020

'Als het gaat tussen de koning en een dakloze, dan wordt er geloot', vertelt René Héman, voorzitter van de artsenfederatie KNMG, naar aanleiding van het 'code zwart'- draaiboek waarvan hij mede-opsteller is. Het draaiboek 'waarbij geldt dat de jongere generatie meer morele aanspraak kan maken op levensreddende zorg dan een oudere generatie omdat die al meer mogelijkheden in het leven heeft gehad', is de regering Rutte voorgelegd.

Het draaiboek is bedoeld voor situaties als in maart (toen de intensieve zorg overspoeld werd met corona-patienten) waarin keuzes moeten worden gemaakt. 

Willem-Alexander heeft 'meer mogelijkheden in het leven gehad' dan welke dakloze dan ook of u en ik. De keuze moet duidelijk zijn. 

'Voor het virus is iedereen gelijk'. 

Gelooft u of ik in deze flauwekul? Zouden ze onze monarch laten creperen voor een dakloze? De meeste mensen geloven het misschien wel. Ze geloven per slot alles wat MSM hen voorzet. 

PvdA-minister Van Rijn (Medische Zorg) ziet de leeftijdsafweging niet zitten: 'Voor mij, voor dit kabinet, is elk leven gelijkwaardig en als een oudere patiënt op medische gronden evenveel herstelkansen heeft als een jongere patiënt, kan hem of haar geen aanspraak op levensreddende zorg worden ontzegd'. 

De verkiezingscampagne is begonnen. Over onze lijken.  (WK)