Schaf het ras af

vrijdag, 29 november 2019
De enige echte en afdoende bestrijding van racisme bestaat uit het inzien dat 'ras' een buitengewoon oppervlakkig en zelfs leeg concept is. En vervolgens naar dat inzicht leven, uiteraard.

Weia Reinboud

Arnold Karskens

dinsdag, 26 november 2019
De sien heeft hem bijgezet. Anders kun je het niet noemen. Hij is de Hades overgezwommen. Voor Arnold Karskens is er no return nadat hij zich als meeoprichter van de beoogde zendgemachtigde Ongehoord openlijk heeft bekeerd tot PVV en Forum.

JoopFinland

Volksopstand of volksverlakkerij

zaterdag, 23 november 2019
Er zijn met betrekking tot de volkswoede slechts twee smaken in het spel. Of het volk op straat komt Deep State goed uit en is met geld bestoken. Of juist niet: het valt haar belangen aan. Het is aan de lezer om de steeds groeiende lijst van landen waar het volk in opstand komt aan bovengenoemde twee criteria te toetsen.

WK

De nieuwe kernbommen op Volkel

woensdag, 13 november 2019
Vanaf 2022 vangt de vernieuwing aan van de Amerikaanse nucleaire B61-bommen op zes Europese vliegbases, waaronder vliegbasis Volkel. De B61-12 is, anders dan de B61-11, een geheel nieuw type bom. Het is de eerste kernbom in het Amerikaanse arsenaal met precisiegeleiding. Het kan zijn explosie veel scherper richten op het doel. Critici waarschuwen dat door de verbeteringen en de mogelijkheden die de B61-12 biedt, de Amerikaanse regering makkelijker naar dit wapen zal grijpen, waardoor de kans op een kernoorlog wordt vergroot.

Henk van der Keur

Geef CETA een zetje naar de uitgang!

maandag, 11 november 2019
Eindelijk is het zover: begin december debatteert de Tweede Kamer over vrijhandelsverdrag CETA. De inzet: parlementaire goed- of afkeuring. De tegencampagne komt (weer) op gang en de inbreng van een Duitse wetenschapper tijdens een recente hoorzitting kan daarbij erg nuttig zijn. Volgens Wolfgang Weiss is de CETA-struktuur ongrondwettelijk.

Taco van Dommels

Plastic in onze vis

zondag, 10 november 2019
Ik ben echt een oude lul: als ik een haring kocht in de vishandel legde hij/zij die op een papiertje, deed er ui en/of zuur bij en wikkelde hem in een krant. Nu krijg ik hem in een plastic bakje en het garnituur in plastic zakjes.

WK

Heilige stenen des aanstoots

donderdag, 7 november 2019
De Anangu, een aborigiene stam op het Australisch continent, kreeg haar heilige berg terug, de Uluru. Ontheiligd weliswaar, met flinke krassen op de ziel die er volgens de Anangu in het steen huist. Klimmers lieten er nog net niet hun vuilnis achter, zoals in de Himalaja.

Eva Bardi

En de vakbeweging …

zaterdag, 2 november 2019
Hans Boot beschouwt het verleden en de toekomst van de vakbeweging, In een voetnoot schrijft hij over de uitgekochte onderwijsstaking van woensdag...

Die Linke slaat in Thuringen bres in fascistische opmars

vrijdag, 1 november 2019
Kort voor de val van de Muur in 1990 was West-Duitsland de VS als belangrijkste economische macht ter wereld op een aantal belangrijke onderdelen (o.a. export, machinebouw, autoindustrie) voorbijgestreefd. De 'Wiedervereinigung' met de DDR betekende een door de VS 'toegeworpen bot' bedoeld om zich in te verslikken. Dat lukte bijna: Duitsland kwam in een diepe recessie terecht. De investeringen in het Oosten trokken het geld uit het Westen. Gevolg: verwaarlozing van de infrastructuur en gebrek aan investeringen.

WK