Geerten Waling

maandag, 28 oktober 2019
Geerten Waling kreeg een podium in de Volkskrant van voorbije zaterdag. Maar over zijn warme banden met alt right werd in het interview niet gerept.

JoopFinland

Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten

zondag, 27 oktober 2019
Naar aanleiding van een verzoek van de ministers Stef Blok en Sigrid Kaag van respectievelijk Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, kwam de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) afgelopen juli met het advies om een nauwere samenhang in het regeringsbeleid na te streven tussen duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten.

Ed Bruinvis

Brexit hoera!

dinsdag, 22 oktober 2019
'Great Britain' bestaat niet. Je hebt Schotland, Wales, Ierland en Engeland, dat smerig feodaal en koloniaal gedrocht met 'the bank of England', 'the city of London', 'the English pound' en het walgelijke koningshuis, maar 'Britain' bestaat niet, net zomin als er 'Britten' bestaan.

WK

Naar een nieuwe beweging van mensen die in armoede leven

zaterdag, 19 oktober 2019
Ongeveer een jaar geleden heeft de FNV het initiatief genomen tot de beweging samenvoor14. Concrete hoofddoelstelling van het initiatief is een verhoging van het wettelijk minimum uurloon naar 14 euro. Enkele tientallen organizers worden ingezet om de beweging op te bouwen. Het moet een ware sociale beweging worden.

Piet van der Lende

Components for War

vrijdag, 18 oktober 2019
While war is knocking at European doors Brussels is not even able to decide on a common arms embargo on Turkey. Once upon a time, the European Union was considered an example that another security policy was possible. A security that was based on the power of negotiation instead of military force. With two EU initiatives to support the defence industry, nowadays Europe is quickly loosing its white dove tails.

Martin Broek

De schaamte voorbij

dinsdag, 15 oktober 2019
Jaren geleden heb ik mijn balkonkast gesloopt en dit afval natuurlijk bij het grof vuil gezet. Ik had nog enkele stenen over en met het schaamrood op mijn wangen heb ik die in de sloot gegooid. Nog steeds denk ik hier aan, nog steeds schaam ik mij er voor maar hou mij dan voor dat het droog en niet giftig was.

Jose van Leeuwen

Verpreutsing

zondag, 13 oktober 2019
Wetenschappelijk bewijs ontbreekt me vooralsnog, maar ik heb de stellige indruk dat de wereld flink aan het verpreutsen is. Verschillende observaties tonen minder acceptatie en dus vrijheid voor bloot en seks. Klopt dat een beetje? En zo ja, waar komt dat dan door en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Rob Lubbersen

Wat Rutte wil: nieuwe Gouden Eeuw, nieuwe mensenhandel

zondag, 6 oktober 2019
Toen het Amsterdams museum de term ‘Gouden Eeuw’ besloot niet meer te gebruiken, leidde dat tot grote verontwaardiging. Hoe durven jullie onze trots zo te beledigen?! Rutte deed er een schepje bovenop, en niet voor het eerst: “Laten we onze energie vooral richten op het creëren van een nieuwe GoudenEeuw”, zo valt te lezen op de facebookpage van de VVD.

Joke Kaviaar

Papieren werkelijkheid

donderdag, 3 oktober 2019
Het staat er krek zoals de bedoeling is, dan is dus alles naar behoren – daar lijkt toezicht vaak op neer te komen. Een korte blik, kijken of de beschrijving overeenstemt met de plannen en regels, jawel, fijn zo, u mag verder en hier is uw stempel. Veel plezier nog. Of de papieren werkelijkheid klopt met de echte? Daar maken toezichthouders en handhavers zich vaak minder druk om. Woord is wet, we controleren vooral of alles goed is ingevuld.

Karin Spaink