Vele kleine beertjes zijn los! - De NAVO Snelle Interventie Macht

zondag, 1 september 1991
De term 'Snelle Interventie Macht' wordt de laatste maanden veelvuldig gebruikt, vaak zonder dat duidelijk is wat de strategie achter deze troepenmacht is. Ineens is deze term ook uiterst actueel geworden in verband met de instabiele situatie van de Sovjet-Unie. Hieronder een artikel dat de motieven uiteenzet om die Snelle Interventie Macht op te bouwen en de samenstelling weergeeft. Belangrijk is natuurlijk ook wat de precieze politieke gevolgen zullen zijn van deze nieuwe NAVO-strategie. Kennis van zaken bevordert het diskussiëren en nadenken hierover.

Kees Kalkman/AMOK

Eigen landbouw! - vergezichten voor het platteland

zondag, 1 september 1991
Iedere landbouwmethode heeft gevolgen voor zowel voedselverdeling als toestand van het milieu. Die gevolgen zijn nu ronduit slecht. Maar ook voor de boeren zelf is het allerminst allemaal koek en ei.

Wouter van Eck

Hoe de Wereldbank een land overstroomt

zondag, 1 september 1991
Is Bangladesh het land van de eeuwige rampen? Vreselijk, maar onafwendbaar? Peter Custers schetst de achtergronden van de overstromingen en cycloonrampen die Bangladesh teisteren en zet kanttekeningen bij de hulpplannen van de Wereldbank.

Peter Custers