Schop die scholen van hun voetstuk!

dinsdag, 12 januari 2021
Groot is de weerstand tegen het sluiten en langdurig dichthouden van scholen in de corona-pandemie. Lang duurde de ontkenning dat kinderen een belangrijke bijdrage leverden een de verspreiding van het virus, en dat veel van die verspreiding op school gebeurde. Groot was en is de druk om de scholen zo snel mogelijk weer te openen, in juni na de eerste lockdown, in augustus en september na de zomervakantie, en nu opnieuw. Waarom staat het onderwijs op scholen op een zodanig hoog voetstuk dat ouders hun kinderen ervoor in gevaar brengen, docenten het risico willen nemen en beleidsmakers elk excuus aangrijpen om schoolsluitingen tot minder dan het noodzakelijke minimum te beperken?

Peter Storm

Boef

zondag, 10 januari 2021
Kraken is crimineel, zegt rechts. Kraken mag niet. Ook mensen van de libertarische partij zeggen dit. Kraken? Dat is slecht, dat mag niet. Foei! Stout! Af! Al zou negentig procent van Nederland leeg staan en maar tien procent van de Nederlanders een woning hebben, dan nog 'mag' kraken niet. En als iets niet mag, dan houden mensen zich daar natuurlijk aan...

Nayako Sadashi

Conditio sine qua non - reactie op Willem Bos

maandag, 4 januari 2021
Antwoord op Welke strategie in de strijd voor het milieu en tegen klimaatverandering (1 januari), dat weer een repliek was op Fata Morgana (24/12) van ondergetekende...

Bender