Skip to main content

StopTotal: massale actie tegen de fossiele brandstof-industrie

Klimaatrampen, torenhoge energierekeningen, mensenrechtenschendingen en neokolonialisme, oorlogen en conflicten … Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen heeft een hoge prijs. Desondanks doen de grote vervuilers van deze gitzwarte industrie wat zij willen. Een rechtvaardig klimaat- en sociaal beleid voor burgers en werknemers laat nog steeds op zich wachten.

De afgelopen jaren hebben velen, om niet te spreken van miljoenen mensen, zich gemobiliseerd om systematische en diepgaande verandering te eisen. Echter werden onze stemmen niet gehoord en blijft verandering achterwege. Laten we samen de volgende stap zetten, de tijd dringt!

De eerste grote mobilisatie van Code Rood viseert olie- en gasgigant TotalEnergies.

Waarom ?

Met de derde grootste raffinaderij in Europa en het grootste netwerk van tankstations in België weet deze fossiele reus miljardenwinsten te boeken. De realiteit en de wetenschappelijke consensus welbewust negerend, blijft TotalEnergies blindelings investeren in de winning en het op de markt brengen van fossiele brandstoffen. Toch weet de onderneming al meer dan 50 jaar heel goed dat haar activiteiten een onleefbare wereld voorbereiden en de gevolgen zijn nu al voelbaar in onze huishoudens.

TotalEnergies is veel meer dan een symbool. Hun bedrijfsgeschiedenis is direct verbonden met het (neo)kolonialisme, het stelen van natuurlijke en persoonlijke rijkdommen, het verspreiden van disinformatie (o.a. greenwashing) en projecten die verwoestend zijn voor het milieu en het klimaat. De grote vervuilers hebben reeds lange tijd onze toekomst bepaald. Door ons samen te engageren, kunnen we hier met z’n allen een einde aan maken.