Rachel Carson, het milieu en 'Silent Spring' 1962

| Arthur Graaff
Op 27 september is het alweer 60 jaar geleden dat het Amerikaanse boek 'Silent Spring' van bioloog en biochemicus Rachel Carson verscheen. Ze vond dat het door het sproeien met DDT toch wel erg stil geworden was in het voorjaar. Want veel vogeltjes waren verdwenen en zouden verdwijnen, omdat veel insekten waren verd...