dinsdag, 10 september 2019

De gemeenteraad van San Francisco heeft de NRA, de National Rifle Association, vereniging van wapenbezitters in de VS, tot 'binnenlandse terroristische organisatie' verklaard en roept andere gemeenten op haar voorbeeld te volgen. Aanleiding was een schietpartij met vele doden tijdens het knoflook-festival in Gilroy, een stadje niet ver van SF richting LA.

Uiteraard zijn we 'allemaal met z'n allen' tegen wapens, wapenbezit en geweld in het algemeen. Maar toch: de pre-revolutionaire fase waarin de VS zich bevinden rechtvaardigt een 'alternatieve' behandeling.  Het in de grondwet vastgelegde recht op wapenbezit dateert van een tijd dat de voormalige kolonie zich losmaakte van Engeland, 'de Amerikaanse Revolutie', zoals deze periode in de geschiedenisboeken bekend staat. Deze revolutie tegen de Engelse koloniale overheersing, aan de vooravond van de Franse Revolutie en er onlosmakelijk mee verbonden, slaagde door het wapenbezit in handen van de bewoners van de voormalige kolonie. Dat is iets dat niet mag worden vergeten en is de achtergrond van het opnemen van het recht op wapenbezit in de grondwet door de 'Founding Fathers'.

In een staat als Montana zou het gaan om 28 wapens per huishouden. In onze ogen iets krankzinnigs. Nederland heeft, in tegenstelling tot onze buurlanden, geen traditie van wapenbezit. En ook geen traditie van verzet, al was onze Republiek het product van een gewapende opstand tegen de Habsburgers. Tijdens WO2 was het verzet tegen de nazi's marginaal in vergelijking met andere bezette landen en gewapend verzet werd ook bemoeilijkt door het ontbreken van wapens en de kennis van het gebruik ervan. Wapenbezit was het privilege van de overheid, nu in handen van Duitsland. Gehoorzaamheid aan de 'van boven' opgelegde overheid was het gebod en zo is het in dit land tot de dag van vandaag. In een land als Frankrijk bestaat deze horigheid aan de overheid niet en is het wapenbezit en de kennis van het gebruik van wapens een stuk groter. Ook in een land als België. Of Duitsland. Het heeft deels te maken met het ontbreken van natuur in dit land. Natuur betekent jacht, de vorm van leven die vooraf ging aan onze consumptiemaatschappij. 

Dat de Nederlanders zo ver van wapens en de kennis van het gebruik ervan stonden kwam de nazi's goed uit. Ze wisten dat in elk land dat ze bezetten het gevaar van gewapende opstand bestond ('het leger van de Kempen' in België!). Behalve in Nederland.

Terug naar de VS. Het feit dat de bevolking van de VS bewapend is maakt dat de overheid er rekening mee moet houden. Dat hoeft Rutte niet. Een gewapende opstand tegen de eigen overheid is niet denkbeeldig in de US of A. De Amerikaanse geschiedenis zit er vol mee, al bestaat het land nog geen twee-en-een-halve eeuw. De burgeroorlog lijkt er soms nog recent en slaagt er in zelfs nu (denk aan standbeelden en herinneringstekens) de gemoederen te beroeren.

Dit is geen verheerlijking van of pleidooi voor wapenbezit, wel een vragen van begrip voor een situatie die een product is van een gewelddadige geschiedenis. Het practisch uitroeien van de inheemse bevolking door het kolonialisme, 'cowboys en indianen', en een neo-koloniale politiek jegens Midden- en Zuid-Amerika ('het achtertuintje') en vervolgens de rest van de wereld hebben hun tol geëist. De explosies van geweld in het openbare leven, tegen zwarten en latino's, op scholen en in supermarkten, die in aantal en hevigheid nog steeds toenemen zijn het gevolg van die geschiedenis. 

In de VS heeft de overheid geen alleenrecht op geweld, al is ze verantwoordelijk voor veel doden. Gewapende burgers (buiten de georganiseerde misdaad, ook in Nederland actief) kosten jaarlijks duizenden slachtoffers. Dat is een direct gevolg van het grote wapenbezit. Al is het wapenbezit in Canada bijna even groot, het aantal slachtoffers is een fractie. De gewelddadige geschiedenis speelt dus een grote rol.

Van verschillende kanten wordt begrijpelijkerwijs in de VS geijverd voor een beperking van het wapenbezit. De excessen worden steeds erger. Het initiatief van de gemeenteraad van San Francisco is een nieuwe stap.

Toch is een alleenrecht op het bezit van wapens door de overheid niet eenduidig in een land dat het socialisme, na de lange winter van het McCarthyisme, langzamerhand bezig is te herontdekken. Washington (Deep State) zou graag het monopolie op geweld heroveren op een bevolking die zich steeds meer afkeert van de macht.

Daarom, en dat is waar ik de vinger op wil leggen, zitten er verschillende kanten aan het geweldsprobleem. De wereld is anders dan Nederland.

Een revolutie in de VS zal gewapend en gewelddadig zijn. En een revolutie in de VS zal de wereld verlossen van de meest gewelddadige en moordzuchtige mogendheid sinds nazi-Duitsland. (WK)