woensdag, 22 januari 2020

Laatst was er in Amsterdam een feestje in een 'autonoom centrum'. Autonome centra zijn in theorie de plekken waar het anarchisme zou moeten bloeien. Waar de mensen uit de buurt zich thuis zouden moeten voelen. Maar dit is meestal niet het geval.

Bij dit specifieke feestje werd verschillende mensen met 'dreadlocks' (is een bepaalde haardracht) de deur gewezen. Waarom? Het dragen van dreadlocks zou 'cultural appropriation' zijn.

Het buitensluiten van mensen omdat ze een bepaald soort kapsel hebben, is belachelijk. Een dermate strikt deur-beleid hebben in je 'autonome centrum', is onverstandig. Anarchisme, en dan de sociaal-anarchistische variant ervan, moet/moest het altijd hebben van de 'gewone man/vrouw'. Mensen die werken, of middenstanders. Mensen buitensluiten van een plek waar ze in aanraking mogen komen met radicale politiek is bizar als je beweert die radicale politiek te willen doen zegevieren en/of verspreiden en/of bestaansrecht te geven.

sabotage? counter insurgency?

Eigenlijk ruikt zoiets naar bewuste sabotage. Al zal het niet gewaardeerd worden dat ik dit denk/zeg/schrijf. Nieuwe aanwas van mensen buitensluiten op basis van totaal arbitraire zaken doe je alleen als je de beweging klein wilt houden. En wie wil radicaal-linkse bewegingen klein houden? Staten, en kapitalisten. En die hebben veel macht/invloed/middelen/contacten. Is het 'laster' dat ik dit suggereer? Nee, het is gewoon een mogelijkheid. Die ik niet uitsluit

Bij verschillende activistische bijeenkomsten worden activisten buitengesloten. Activisten die best wel wat invloed en/of vaardigheid hebben. Een goede IT-er, die ineens vermeden en buitengesloten wordt in het 'radicale' milieu. Ik vind dat daar een luchtje aan zit. Het kan best zijn dat die persoon 'problematisch' is, of wat dan ook. Maar toch verbaast het mij dat dan net de voor de staat meest gevaarlijke activist ( goede IT-er) eruit gewerkt wordt.

Goed, we gaan hier het begrip cultural appropriation eens ontleden:

Cultural appropriation: een cultuur je eigen maken.

Kan dat überhaupt, je een 'cultuur toe-eigenen'? Wanneer heb ik een cultuur opgeslokt, ingepikt? Wanneer is iets 'een cultuur'? Waar begint die en houdt die op?

We hebben internet en de markten zijn geglobaliseerd, we leven in een 'global village'. Het is dus niet zo gek dat alle 'culturen' nu door elkaar lopen. Er valt niets meer in te pikken, alles is al door elkaar gehusseld. Een Hindoestaanse man heeft een relatie met een Israëlische vrouw, samen luisteren zij naar Amerikaanse muziek, zetten boeddhabeelden in hun tuin en hangen een Europees gedachtegoed aan. Wiens 'cultuur' wordt hier overgenomen? Alles is versmolten. Dit is angst voor het eigene, zegt die Baudet-dwaas. Maar het 'eigene' bestaat helemaal niet!

Als ik een cd beluister waar muziek op staat van native Americans, pik ik dan iets van 'ze' in? Eigen ik mij dan 'hun' muziek toe? En als ik die mij niet mag toe-eigenen, waarom verkochten ze het dan aan mij tijdens een festival in de stad? Moet er dan niet een sticker op het cdtje staan met: alleen voor originele, native Americans, dus niet voor Italianen, Hollanders, Amerikanen, Zweden, of Bulgaren? Maar dat maakte hen natuurlijk niets uit. Want als zij die niet aan non-native Amerikanen verkocht hadden, dan was hun project niet van de grond gekomen.

Als ik een cd van The Village People koop, moet er dan niet een waarschuwing op: let op, alleen voor mensen met een homoseksuele geaardheid? (vertel je eigen hetero-verhaal, hetero!) Zo was er een zanger die niet homoseksueel was, maar in een clipje wel deed alsof.  Dit was ook 'appropriation', volgens verschillende 'linkse' wereldverbeteraars. Spelen, acteren mag dus blijkbaar niet. Doen alsof, kan niet.

Cultureel je iets toe-eigenen, werkt dat dan ook de andere kant op? Mag ik kwaad worden op een native American, als hij/zij kaas eet? Of hebben zij nog iets 'in te halen'? Een rekeningen te vereffenen, met 'de witten'?

Op de site 'Food not bombs', een Amerikaans zogenaamd anarchistisch initiatief, staat: Europese en westerse culturen hebben hun eigen 'culturele identiteit', hou je dus verre van andermans cultuur. Op 'Queeristan' (een site over queer-politiek) staat: doe niet aan culturele toe-eigening, vertel je eigen verhaal!

Welk verhaal? Het verhaal van 'mijn ras'?

Maar ik geloof helemaal niet in ras ...Ras is een achterhaald, negentiende-eeuws concept. Elke 'linkse activist' zou toch moeten begrijpen waarom mensen niet in 'ras' geloven. ..Het feit dat ik ' links' nu moet gaan uitleggen waarom 'ras' niet bestaat, is te belachelijk voor woorden.

Je 'eigen' verhaal vertellen, is dat niet iets waar FVD het ook over heeft? Ons vasthouden aan ons 'eigen' verhaal. Aan het verhaal van 'je ras'...

Wat zou dan mijn verhaal zijn ? Ik zou dan klederdracht kunnen dragen en klompen. Een soort Dik Trom voorstellen. Iets dat bij de FVD-achterban heel erg in de smaak zou vallen. Dan zou ik dus welkom zijn bij zowel 'Queeristan' in Amsterdam, als bij het FVD/IJzerwake-congres .... Zowel 'links' als rechts, wil dat ik mijn 'eigen' verhaal vertel. Het verhaal van de kaas, de molens, de fietsen, de jointjes en de haring.

Een tijdje terug droeg Gerard Joling een indianentooi, een native tooi, tijdens een van zijn optredens. Het geheel zag er vooral erg melig/onnozel uit, zoals wij gewend zijn van deze heer. Maar volgens sommige 'linkse' helden was dit 'een schande'. Joling mag niet een tooi dragen, want alleen 'de natives' mogen dat.

Van wie mag hij dat niet? Staat dat in het anarcho-wetboek van strafrecht?

Als ik een indianentooi draag, wil dat dan zeggen dat ik hen belachelijk maak? Nee, je kan het net zo goed positief bedoelen. Als ik een native american tatoo neem, dan is dat net zo goed een teken van multiculturalisme, respect en bewondering. Ik zeg daarmee, ik bewonder jullie kunst  wat ik ook overigens echt doe). Jullie doen ook mee, dat is wat het óók kan betekenen. Waarom zou het je een cultuur 'toe-eigenen' per se beledigend bedoeld zijn? Wie zegt dat? Jullie natives hebben nu smartphones en wij dragen jullie tatoo's. Wederzijds respect. Het beste van twee werelden. Verrijking!

Zowel extreem-rechts, als bepaalde delen van woke 'links', zijn dus eigenlijk tegen globalisme en multiculturalisme. Rechts omdat jij je bij je 'eigen' cultuur moet houden. Links omdat je 'hun' cultuur niet mag 'afpakken', als 'slechte witte cis hetero man'. Van rechts moet ik trots zijn, van 'links' moet ik mij schamen, moet ik nederig zijn, moet ik door het stof.

Als ik dreadlocks wil dragen, of een Maori tatoeage wil laten zetten, dan doe ik dat. Ik heb geen 'anarchisten' nodig, die mij gaan vertellen wat ik met mijn vrijheid kan doen. Mijn vrijheid is geheel onbeperkt, ik kan ermee doen wat ik wil. Voorbij goed en kwaad, zoals Friedrich het zei.

Maar waarom begin ik er zo vaak over, waarom heb ik het zo vaak over 'identiteitpolitiek'?

(zullen sommige mensen zeggen, die ik desondanks toch als vriend beschouw)

Punt 1: omdat het kan. Ik heb niet echt rédenen waarom ik dingen doe/schrijf/maak. Ik doe gewoon wat er in mij opkomt. Vervolgens is het aan sites of ze het plaatsen of niet.

Punt 2: identiteitspolitiek maakt links belachelijk/ongeloofwaardig. Het haalt de scherpe randjes van links af. Het maakt dat de radicale elementen overwoekerd worden, door een (meestal parlementaire) politiek die op zijn best reformistisch is en meer ook niet. Als dit soort toestanden zich binnen links voordoen, dan geeft dat links een slechte naam en daar hebben jij en ik dan weer last van (als we niet heel rijk zijn). Daarom is het een soort indirecte zelfverdediging, wat ik hier doe. Als social justice warriors/poseurs, links gesloten houden, met hun eindeloze focus op 'inclusiviteit', dan breekt dat linkse/libertaire bewegingen, wat dan weer nadelig voor jou en mij is. Deze social justice warriors denken dat ze de wereld 'beter' maken, maar eigenlijk zijn ze schadelijk, via een omweg. Ze deradicaliseren, ze verstrooien de aandacht, ze doen water bij de wijn, ze maken ruzie, ze zetten groepen tegen elkaar op, die eigenlijk dezelfde sociaal-economische belangen hebben.

Ben ik dan boos op 'social justice warriors'? Nee, absoluut niet. Uiteraard zijn hun intenties goed. Maar ze hebben een andere uitwerking dan de bedoeling is. Het lijkt in theorie helemaal sluitend te zijn, maar in de praktijk doet het het niet.

anyway

Culturele toe-eigening zou geen probleem moeten zijn, als je zogenaamd voor ongebreidelde vrijheid pleit. Als je 'anarchist' bent, zou het je sieren als je mensen niet permanent de les leest. Laat mensen hun eigen leven vormgeven. Mensen die geinterreseerd zijn in anarchisme/autonomisme, moeten binnengehaald, niet buitengesloten worden. Wil je een club, een tribe, of wil je een politieke beweging? Wil je dat iedereen zich aanpast aan wat in jouw ogen moreel superieur is, f kan je leven met verscheidenheid?

Nayako Sadashi