• 03 mei 2010
    Migratie en asielrecht

Vrijwillige collaborateurs

Janneke van Beek

Beste burger, de overheid heeft u nodig. Help mee Nederland van illegalen te ontdoen. Het is hún plicht Nederland te verlaten, het is úw plicht de overheid te helpen ze uit te zetten. U kunt kiezen uit onder meer de volgende mogelijkheden:

bouw detentiecentra
werk voor de Dienst Terugkeer en Vertrek, de IND, de Kmar, de (vreemdelingen)politie
ontwerp spuug- en bijtmaskers
werk als vreemdelingenrechter
werk in de detentiecentra
geef illegalen aan

Is dit allemaal niets voor u? Ga dan als vrijwilliger in onze detentiecentra aan de slag en collaboreer met ons. U kunt zich opgeven bij Humanitas, Exodus, VluchtelingenWerk Nederland of de geestelijke verzorging in de centra.

In het verleden is het gebeurd dat enkele vrijwilligers zich solidair verklaarden met gevangen illegalen en de ogen van de buitenwereld trachtten te openen voor 'Vreemdelingenbewaring - de waarheid achter de humane façade'. Zulke vrijwilligers vormen een wanklank in het lied van de dagelijks populairder wordende illegalenhaat. Nee, wij willen alle neuzen dezelfde kant op: richting landsgrens.

Sinds kort worden in de detentiecentra uitsluitend vrijwilligers toegelaten, die naar het oordeel van sectordirecteur Eric Nijman van de Directie Bijzondere Voorzieningen (DBV) een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan (de bereidheid tot) terugkeer van de illegaal naar het land van herkomst in de detentiecentra.

Bezoek-vrijwilligers, die gevangen illegalen tot vertrek-vrijwilligers maken.  Wíj vinden het een briljant idee. Helpt ú ons mee de psychologische druk in de centra op te voeren?

Wat moet u doen? Dat zullen we u uitleggen.

Verplaats u allereerst even in een gevangen illegaal:

Jij (illegalen worden gewoonlijk door ons met ‘jij’ aangesproken, doet u dat alstublieft ook, dat zijn ze gewend) zit gevangen in een detentiecentrum. Niet omdat jij een strafbaar feit gepleegd hebt, maar om jou te dwingen het land te verlaten. Dat betekent: de Dienst Terugkeer en Vertrek in alles ter wille zijn, zodat zij jouw ticket kunnen regelen. Om jou in die geestesstaat te krijgen, word jij stelselmatig onder grote druk gezet. De regievoerder van de DT&V manipuleert, de vreemdelingenpolitie intimideert, jouw telefoongesprekken kunnen worden afgeluisterd. De vreemdelingenrechter fungeert als een verlengstuk van de macht: die oordeelt dat de IND altijd 'voldoende voortvarend' handelt, zegt dat jij jouw uitzetting ‘ernstig frustreert’ en verlengt jouw detentie.

Iedereen zet jou onder druk. Maar gelukkig zie jij daar een vrijwilliger. Iemand van buiten het systeem, die jou, gedetineerde illegaal, het gevoel geeft dat hij/zij jou ziet als medemens. Iemand bij wie jij je hart kunt uitstorten...

Dát is het moment waarop u, vrijwilliger, de overheid gaat helpen in haar zware taak om illegalen te hersenspoelen. De DBV heeft daartoe regels voor u opgesteld. U kunt zich gerust achter onze regels verschuilen - dat doen wij ook altijd. Daarmee schuift u alle verantwoordelijkheid voor uw persoonlijk handelen van u af.  

Houdt u zich niet aan onze regels, dan wordt u en tevens uw vrijwilligersorganisatie uitgesloten van verdere deelname aan ons hersenspoelprogramma.

Enkele regels:

Het is verboden uw naam, adres en telefoonnummer aan de illegaal te geven. Noch mag u namen, adressen en telefoonnummers van partner, familie of vrienden van de illegaal aannemen. U doet geen toezeggingen aan de illegaal over contact na overplaatsing, vrijlating of uitzetting.

Als u deze regels opvolgt, zult u merken dat er van diepgaand contact met een illegaal geen sprake kan zijn. In plaats daarvan verwacht uw organisatie van u dat u met de illegaal praat over terugkeer. Vraag naar het land van herkomst en stel de zaken daar rooskleurig voor. Ga niet in op verhalen over oorlog of armoede, benadruk dat er nu eenmaal is besloten dat de illegaal niet in Nederland mag verblijven en dat de illegaal de plicht heeft terug te gaan.

U brieft vragen van illegalen om hulp of ondersteuning van welke aard ook direct door aan uw coördinator. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat alles wat de illegaal u in vertrouwen heeft verteld, in ons eerstkomende overleg zal worden besproken. Hoe meer informatie wij over de illegaal hebben, hoe beter wij de illegaal onder druk kunnen zetten, hoe eerder hij vertrokken is – goedschiks of kwaadschiks.

Als u zich aan onze regels houdt, kan illegalen bezoeken een leuke hobby voor u worden. U maakt kennis met mensen uit allerlei culturen en brengt een zonnestraaltje in het leven van de illegaal. Bovendien bewijst u Nederland een dienst: dankzij úw inzet draait de uitzetmachine nóg beter!