• 26 oktober 2021
    Klimaatbeweging

Puntje puntje puntje

Weia Reinboud

Zoeven met puntjes, zei mijn leraar klassieke talen, zoëven dus heeft het KNMI een samenvatting gepubliceerd van het laatste klimaatrapport van het IPCC, het internationale klimaatpanel. De samenvatting heet Klimaatsignaal’21, je kunt het downloaden. We hadden vandeweek al een lezing op het KNMI gehad over de inhoud van dit signaal, waarbij ‘we’ de deelnemers waren aan de Climate Miles, een wandeling van Groningen naar Glasgow, waar een klimaatconferentie van de VN gehouden zal worden. Overigens ben ik slechts een handvol kilometers onderdeel van de ‘we’ geweest, dat moet ik er wel even bij vermelden.

Het KNMI is een wetenschappelijk instituut, ze maken geen beleid en maken ook het weer niet, hoewel sommige mensen het KNMI wel degelijk boos opbellen als ze door een hoosbui zijn overvallen. Echt waar.

Het IPCC maakt ook geen beleid, maar ze maken wel samenvattingen van alle onderzoek voor beleidsmakers en die moeten goedgekeurd worden door puntje puntje puntje beleidsmakers. Echt waar.

Het IPCC is in 1988 opgericht, toen was klimaat dus al een serieus onderwerp op wereldniveau. Sommige individuen wisten dat al langer. In het eerste IPCC-rapport stond iets in de trant van dat het misschien wel eens zou kunnen dat de mens misschien wel eens een beetje oorzaak zou kunnen zijn van de klimaatverandering die misschien wel eens uit de hand zou kunnen gaan lopen. Ik ben de precieze bewoordingen vergeten, maar daar kwam het wel op neer. In ieder volgend IPCC-rapport stond het met iets minder slagen om de arm en nu in het zesde rapport is het eindelijk ‘onomstotelijk’ door de mens beïnvloede klimaatopwarming. We zijn wel 33 jaar door de mens beïnvloede vertraging en versloffing en tegenwerking verder.

Het verleden is bekend, het heden is bekend, alles tot op zekere hoogte, maar de toekomst is puntje puntje puntje. Echt voorspellen kunnen we niet, maar modellen maken kunnen we wel, data verzamelen en statistiek bedrijven kunnen we ook. Daar komt wat uit en dan is het moeilijk om niet wanhopig te worden als het om het klimaat gaat. In de jaren tachtig was er het ozongat boven de zuidpool en toen is zomaar gezamenlijk besloten om geen CFK’s meer in koelkasten en spuitbussen te stoppen. Zoiets heeft niet direct effect, het duurde vijfentwintig jaar voordat het ozongat significant kleiner werd. Vertelde de vrouw op het KNMI ons. Met de broeikasgassen is het net zoiets, of eigenlijk is het erger. Stop je nu met alle fossiele brandstoffen dan gaat de opwarming nog een hele tijd door, decennialang, heel wat decennia. Maar met alle CFK’s stoppen was mogelijk, dan is stoppen met alle fossiele brandstof ook mogelijk.

Haha gij geleuda? In theorie is het mogelijk dus is het mogelijk. Maar met deze mensen, deze beleidsmakers, die een soort klimaatwappies zijn? Het CO2-gehalte in de atmosfeer stijgt maar door, langzaam maar wel exponentieel. De Groenlandse ijskap smolt de laatste tien jaar zeven keer sneller dan slechts twintig jaar eerder. Het wordt warmer, dus smelt een deel van de permafrost en in die permafrost zit honderd keer meer broeikasgassen opgesloten dan de mensheid nu in een jaar uitstoot. Vertelt het KNMI me.

De toekomst voorspellen komt neer op iets invullen op de plaats van puntje puntje puntje. Mijn voorspelling bevat dat groeifundamentalisten zich nog een hele tijd zo goed organiseren dat ze hun gang kunnen gaan, dat bar veel mensen hun sprookjes geloven, echt waar, dat ze de steun van heel veel meelopers zullen hebben en dat daardoor geen enkel klimaatdoel gehaald zal gaan worden. Soms een beetje, soms eventjes, maar altijd te laat en altijd te weinig.

Wat ik daar echt van vind puntje puntje puntje??

Weia Reinboud