• 15 december 2020
    Klimaatbeweging

Naar de rechter voor een avondklok

JoopFinland

Er is alle reden om te twijfelen aan de effectiviteit van de maatregelen zoals Rutte die gisteravond afgekondigd heeft. Vooral het ontbreken van een avondklok is een leemte. Die zal dus door het volk moeten worden afgedwongen. Bij de rechter.

De kans is groot dat het met de ‘harde’ lockdown zal gaan zoals met zijn ‘intelligente’ broertje in het voorjaar. Er komt ‘lucht’ in de zorg voor de coronazieken en er wordt ruimte geschapen voor het opzetten van grootschalig contactonderzoek en massaal testen. Omdat er inmiddels ook vaccins op de markt verschenen zijn zou de overheid ook in de gelegenheid moeten zijn om de inenting aan te bieden en ter hand te nemen.

Maar wordt die ruimte ook benut?

De vorige keer dus niet. Het contactonderzoek schiet nog steeds ernstig tekort, de testcapaciteit is nog steeds een fractie van die in bijvoorbeeld Duitsland, en met het invoeren van een massale sneltest wordt getalmd. Met betrekking tot de inenting is er in de luttele weken die verstreken sinds de productie van de vaccins is opgestart feitelijk alleen maar mist ontstaan. Gisteravond werd bekend dat de datum van 4 januari die zorgminister De Jonge had geprikt als startschot voor de vaccinatie inderdaad door de man met een natte vinger op de kalender was gezet.

Maar vooral zadelde de vorige lockdown ons op met wat daarna gebeurde. Met de sluizen die wijd open werden gezet. Veel te wijd. Alsof er nooit een pandemie was geweest ging men de paden weer op en de lanen in. Men haalde opgelucht adem en nam het er eens goed van. Men werd beloond voor de aan de dag gelegde ‘intelligentie’… met uitpuilende terrassen, met volle stranden en dito winkelstraten, met vakantiereisjes door heel Europa… De om de dood van hun geliefden rouwenden moesten niet zeuren, de met een fooi afgescheepte volledig uitgewoonde zorgers al evenmin.

Rutte zelf ging zich te buiten aan het aanwijzen van schuldigen ver buiten zijn eigen kring en met het gekmakende ‘wij’ in zijn praatjes. ‘Wij’ waren te lichtvaardig omgesprongen met de gevierde teugels, en ‘wij’ moesten een oplossing zien te vinden voor een mogelijke tweede golf. Dat hij zelf met zijn zigzaggende beleid de tweede golf over ‘ons’ heeft afgeroepen is zonneklaar en zou in de komende verkiezingsuitslag verdisconteerd moeten worden. Maar te vrezen valt dat het daarvan niet komt. En niet alleen omdat er wel es een streep door die verkiezingen gehaald zou kunnen worden.

In de Nederlandse parlementaire politiek wordt niet afgerekend. Men heeft er elkaar veel te hard nodig. Verkiezingen gaan over drie maanden waar ze vier jaar en acht jaar geleden ook over gingen. Over wie Rutte uitdaagt, en als dat niet kan, wie met hem gaat regeren. De stellingen worden betrokken, ‘links’ en ‘rechts’ van de VVD. Als grap heeft men deze keer bedacht dat de VVD zelf een beetje naar ‘links’ opschuift. Wat en wie dat ‘links’ is laat men aan de fantasie van de kiezer over…

De politiek biedt geen uitweg uit de crisis, het gevoerde beleid ook niet.

Omdat de straat momenteel om gezondheidsredenen helaas gelaten moet worden aan de gekkies en aluhoedjes -gisteravond konden ze het praatje van Rutte van ruis voorzien- zal men de rechter moeten inschakelen om beleid tot stand te kunnen brengen dat metterdaad het virus te lijf gaat en de politiek van pappen en nathouden afknijpt. Een avondklok is de meest in het oog springende leemte in het gedoe van Rutte. Zou zo’n maatregel bij een rechter -in eigen land of Europees- af zijn te dwingen?

Wie ogen in zijn hoofd heeft weet dat er overdag in de supermarkten wordt ingeslagen wat momenteel in de horeca niet verkrijgbaar is. Drank gaat met karren tegelijk door de kassa’s en wordt ‘s avonds gezellig bij de eigen haard opgedronken. Met familie, vrienden, kennissen, de buren, hoe meer zielen hoe meer vreugde. Voeg daar momenteel de verleiding van het verboden vuur- en knalwerk nog bij en je hebt ‘s avonds en een groot deel van de nacht sloten van feestvierders onderweg en op alle mogelijke adresjes.

In de tachtiger jaren was de politiek doende om het land vol te plempen met atoomwapens. Behalve op straat -twee grote demonstraties trokken bij elkaar geteld een miljoen betogers- was men toen ook op juridisch vlak bezig om de staat kort te houden. Voer te over dus ook nu voor juridisch onderlegden. Welke sociale advokaat gaat het proberen? Misschien kan het niet, misschien kost het veel te veel poen, maar niet geschoten is altijd mis…

Gebeurt er niets, dat wil zeggen: zitten ‘wij’ met zijn allen braaf ook deze lockdown uit, dan gaan net als in mei straks de hekken open voor ‘de economie’ en komt eind maart volgend jaar de ‘derde golf’…

JoopFinland