• 27 september 2009
    Klimaatbeweging

Klimaat kriebels?!

Govert de Groot

Boos ben ik. Eigenlijk wilde ik schrijven over...

dat het belachelijk is dat Den Haag zich durft te profileren als beste binnenstad van Nederland. Dat je op het Centraal Station je behoorlijk wat kilometers mag lopen alvorens in de trein te kunnen stappen. Dat vlak voor de bouwvakantie voor CS even een zebra wordt afgesloten, waardoor je nog meer mag omlopen. Dat we nog vier jaar op een lift naar het CS-busplatform mogen wachten. De HTM graag politieagentje op de twee metrostations, die mijn stad rijk is speelt, die eigenlijk een parkeergarage in het centrum is.

Kwaad ben ik. Eigenlijk wilde ik schrijven over...

Mare Liberum – ‘Recht op zee’ van Hugo de Groot (1609-2009) en Den Haag, de stad die zich profileert als ‘internationale stad van recht en vrede’. De wapenwedloop tussen de acht landen rond de Noordpool in de strijd op de rechten van de binnenkort onder het smeltende ijs vandaan komende grondstoffen. Wat vlaggetje op de bodem van de Arctische Oceaan. Canada die fors investeert in nieuwe militaire basissen in het noorden en marineschepen. Alsook Denemarken, terwijl het haar Polair Centre wil sluiten, om over Noorwegen maar niet te spreken. De NAVO beweert dat zij zich niet bezig houdt met de ontwikkelingen in het Arctische gebied, maar wel erover vergadert. Dat Nederland geen eigen buitenlands beleid voor de poolgebieden heeft.

Teleurgesteld ben ik. Eigenlijk wilde ik schrijven over...

die professor Paul Verhaeghe, klinisch psycholoog, psychoanalyticus en hoogleraar aan de Universiteit Gent, die in zijn boek ‘Het einde van de Psychotherapie’ beweert dat ‘aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan’. Dat vaak ongepast, discriminerend ADHD’ers belachelijk worden gemaakt.

Verdrietig ben ik. Eigenlijk wilde ik schrijven over...

dat het, nadat Charles Darwin 150 jaar geleden zijn ‘Oorsprong der Soorten publiceerde, we daarvan maar weinig opgestoken hebben. We blijven hangen in de discussie tussen wetenschap en geloof. Over creationisten, die de religieus geïnspireerde opvatting dat het universum en de Aarde maar ook alle planten en dieren als mede de mens hun ontstaan te danken hebben aan een bijzondere scheppingsdaad. Dat de meeste mensen nog steeds geloven in mythes en om het verschil van interpretatie blijven strijden.

Geïrriteerd ben ik,

dat op deze site de economische crisis een ‘godsgeschenk’ wordt genoemd. Dat aandacht voor de door de diersoort Homo sapiens veroorzaakte versnelde klimaatverandering te veel wordt gevonden. ‘Meld je dan aan bij de VVD’: zou ik zeggen. Sluit je aan bij de VOC-denkers á la Peter Stuyvesant en de Hudson – New York 400 jaar vierders. Speel kwibussen als de overconsumerende Ton Elias’en, die in het tv-programma Pauw & Wittenman (21.09.09) de kans pakte de klimaatcrisis in twijfel te trekken, lekker in de kaart.

De door onze westerse economieën veroorzaakte financiële crisis, staat in het niet bij de klimaatcrisis. Echter, deze biedt wel een kans om de wereldeconomie eerlijker, duurzamer en klimaatneutraler te maken.

Er zijn niet genoeg opgeblazen spaarlampen. Ondanks dat natuur altijd zal blijven bestaan, aandacht, activiteiten, taarten, acties rond de Klimaattop in Kopenhagen kunnen er niet genoeg zijn. Binnenkort staat het water aan onze lippen. De watersnood van 1953 zal er niets bij zijn.