Bijeen, bijeen, allemaal Bij1

woensdag, 10 maart 2021
Bij1 als partij, heeft die werkelijk toekomst, zo’n nieuwe partij, valt die niet zo weer uit elkaar? En halen ze wel een zetel in de kamer en zo niet is je stem dan niet weggegooid?

Willem Bos

Over het kiezen van vijgenblaadjes

dinsdag, 9 maart 2021
De verkiezingen zijn weer in aantocht. Het bombardement van bijbehorende propaganda is intussen al wekenlang niet meer te harden. Op mij heeft het wel effect: grote irritatie. Die stemoproepen sterken mijn vastbeslotenheid om ook dit jaar mijn keus te maken en mijn stemmetje te laten horen: tegen de gerichtheid op die stembusstrijd zelf.

Peter Storm