Een Kamer vol racisten

maandag, 30 november 2020
Ik heb in plaats van naar de praatshows vol zelfverklaarde rasdemocraten naar de soap rond de Toeslagenaffaire gekeken. Naar de verantwoordelijken voor dat eclatante staaltje van ethnische profilering.

Godelieve Vandamme

Machtswisseling te Washington

vrijdag, 27 november 2020
Een machtswisseling geldt in zowel de historiografie als de journalistiek als een graadmeter voor de stabiliteit van een land. Dat de Amerikaanse verkiezingen zijn uitgedraaid op de huidige impasse tussen twee kampen die onverzoenlijk tegenover elkaar staan is veelzeggend over de 'state of the union'. Een land dat qua infrastructuur ernstig in verval is.

WK

Gevaarlijke ideeën van de zolderkamer

woensdag, 25 november 2020
Het conflict tussen het dagelijks bestuur van de SP en de zogenaamde ‘zolderkamercommunisten’ escaleert verder. Afgelopen dinsdag kreeg jongerenafdeling ROOD te horen dat alle steun van de partij gestaakt wordt. Het is straf voor het verkiezen van de foute leiding; de nieuwe ROOD voorzitter en een nieuw verkozen lid van het algemeen bestuur behoren tot de groep onlangs geroyeerde leden. De manier waarop deze royementen gerechtvaardigd worden is niet bepaald fris.

Alex de Jong

Belarus: vrijheidsstrijd met anarchistische trekken

maandag, 23 november 2020
Vijftien opeenvolgende zondagen al stromen de straten van Minsk, de hoofdstad van Belarus, vol met grote aantallen buitengewoon moedige demonstranten. Deze mensen protesteren nog steeds tegen dictator Loekasjenko, die in augustus met frauduleuze verkiezingen zijn presidentschap verlengde. De avond van de dag dat dit electorale bedrog duidelijk werd, stroomden mensen al de straat op, meteen achtervolgd en aangevallen door enorme aantallen oproerpolitie en dergelijke. Sindsdien is het revolutie in de straten van Belarus.

Peter Storm

Spreek namens jezelf!

zaterdag, 21 november 2020
Op todon.nl heeft de Vrije Bond een meme geplaatst waarop men duidelijk maakt dat men voor intersectionaliteit is en niet voor de primaire klassenstrijd. Men verkiest de intersectionaliteit boven klasse reductie/radicalisme. Mijn punt is: de VB heeft redelijk wat leden. Sommige van deze leden zullen de klassenstrijd wél als primair zien (dat weet ik toevallig). Zij verkiezen dus de klassenstrijd boven de intersectie benadering/ identitaire benadering. Zo ontstaat er dus per direct al frictie binnen de beweging, of je dat wil of niet.

Nayako Sadashi

Hoe ziek kun je zijn?

vrijdag, 20 november 2020
Sinds ruim een week zit ik in isolatie; Corona. Het onderwijs, het werkveld waarin ik werkzaam ben, is van vitaal belang en moet dus koste wat kost, doorgaan. Het virus heeft daar geen weet van en heeft een flink aantal leerlingen, collega's en uiteindelijk ook mij gevonden. Volgens zij die Corona een hoax noemen, ben ik niet ziek, maar word ik ervoor betaald om te doen alsof ik ziek ben. Hoe ziek kun je zijn?

Pietje Rebel

Bolkestein returns: Europese Commissie in de clinch met stedelijk beleid en burgerbelangen

zaterdag, 14 november 2020
In oktober trok de Europese Commissie haar voorstel in voor een Diensten Notificatie Richtlijn. Het gevolg van een felle tegencampagne door grote Europese steden, maatschappelijke organisaties en nationale parlementen. In maart dit jaar ging de Commissie in de her-aanval met haar Single Market Enforcement Action Plan (SMEAP). De strijd voor beleidsruimte van nationale, regionale en lokale overheden en gekozen raden gaat door...

Taco van Dommels

Het systeem werkt niet

maandag, 9 november 2020
Wanneer de gekozen macht, al liegend en bedriegend, door miljoenen bewonderd wordt en de democratie rust op intimidatie en gedijt bij polarisatie, kraakt het maatschappelijk systeem niet voor even, maar dreigt zijn ontbinding. Zo klinkt alle dagen in allerlei variaties het verontrustend mediacommentaar op de Amerikaanse verkiezingen. Daarbij lijkt het onbeduidend dat eind september van dit jaar D66 en CDA bij de Tweede Kamer een motie indienden voor een onderzoek naar een norm voor goed gedrag. In de toelichting blijken zij zich zorgen te maken over een groeiende polarisatie. Een welkome aanleiding om Trumps geweld een kwartiertje te vergeten en de Hollandse vierkante millimeters te betreden.

Hans Boot

Felicitaties! En de strijd gaat door

zaterdag, 7 november 2020
Felicitaties zijn op hun plek! De opluchting wegens Trumps nederlaag is groot, en er is reden voor feest. Die felicitaties komen miljoenen mensen toe, maar nadrukkelijk niet Joe Biden zelf.

Peter Storm