Om deze lieden in weelde te laten leven...

donderdag, 6 januari 2011

Onvermijdelijk kijken we op dit moment terug naar het afgelopen jaar. Daarin was de Europese Unie het centrum van de wereldcrisis. De pogingen om het kapitalisme te laten uitstijgen boven de natiestaat verdronken in een oceaan van miljarden euro's. En de gevolgen werden op klassieke wijze afgewenteld op de werkende klasse in Griekenland, Ierland, Frankrijk, Portugal, Spanje en Duitsland. Maar die kwam eindelijk in verzet tegen het betalen van de rekening voor de crisis.
Griekenland en Ierland zijn inmiddels onder de directe controle van de Europese Centrale Bank (ECB) geplaatst en zijn niet langer soevereine staten, omdat hun begrotingen en parlementaire procedures vooraf moeten worden goedgekeurd door de ECB.

Tekst: Bas van der Plas

Geachte PVV-stemmer

maandag, 3 januari 2011

Niet alleen in Nederland is de JSF omstreden. In Noorwegen komen via wikileaks steeds meer onverkwikkelijke zaken rond de aanschaf  van de F-35 naar buiten. Het parlement werd slecht geïnformeerd en de  kosten zijn hoger dan gemeld. Ook in Canada liep het debat over zin en onzin van het aankopen van de straaljagers afgelopen week hoog op. Kosten spelen ook daar een belangvrijke rol.
 
Tekst: Martin Broek

Spiegelpaleis

woensdag, 29 december 2010

Afgelopen week werden 12 Somaliërs hardhandig gearresteerd door de Dienst Speciale Interventies, de antiterreureenheid die in actie komt als er terreurverdachten opgepakt moeten worden. Met in het achterhoofd de groep Jihadisten die in 2004 in Madrid zichzelf en het flatgebouw waarin ze zich verscholen hielden opbliezen toen de politie tot actie overging, is de SDI getraind om zo snel en hard mogelijk te interveniëren. De SDI gaat per definitie uit van een worst case scenario: de aan te houden terrorismeverdachten bevinden zich met een hoop wapens en explosieven in een woning en zijn bereid en in staat om bij het minste teken van onraad de boel op te blazen. Tekst: Ronald van Haasteren