Het fabeltje van de economische zelfstandigheid

vrijdag, 14 januari 2011

Op de website van het 35 jaar geleden begonnen feministische tijdschrift Lover wordt de laatste tijd gediscussieerd over het boek ‘Verwende prinsesjes’ van Elma Drayer. Drayer heeft geen goed woord over voor vrouwen die kiezen voor een parttimebaan, die naast hun baan graag tijd houden voor andere bezigheden, zoals zorg voor kinderen, vrijwilligerswerk, muziekmaken, wandelen, een cursus volgen, genieten… Genieten, dat begrip komt in Drayers levensfilosofie al helemaal niet voor. Vrouwen die in de bijstand zitten zijn in haar ogen watjes, moeders met jonge kinderen niet uitgezonderd. Iedereen moet aan het werk, en onder werk verstaat zij natuurlijk alleen betaald werk buitenshuis.
Tekst: Rymke Wiersma

De staat van anti-terrorisme

maandag, 10 januari 2011

Ik zat laatst in die trein uit Berlijn die plotseling stilgelegd en leeggehaald werd omdat er - bleek uren later  -  iemand in had gezeten die een medepassagier 'verdacht vond'. In plaats van om 19.00 uur keurig voor het avondeten in Amsterdam aan te komen en nog een genoeglijke avond te beleven, stonden we nu uren te koukleumen en werden door onbekwame 'hulpverleners' en agenten van hot naar her gecommandeerd. Pas na middernacht en zonder bagage stonden we nu de huisdeur open te maken.

Tekst: KeesStad

Ga toch met je Lego spelen

vrijdag, 7 januari 2011

Ben ik democraat in hart & nieren? Ik vrees van niet. Zelfs geen democraat sec. Oké, in kleine kring wel, maar zodra er mij onbekenden in het spel zijn geef ik niet thuis. Het antwoord op de vraag of ik me strikt aan onze wetgeving hou, ligt dus voor de hand: nee, tenzij. De heer Bontebal is niet op zijn achterhoofd gevallen en heeft een denkproces van ruim vijftig jaar op zijn cv - laat ik niet zeggen bijna zestig jaar, want het analytisch denken komt later pas op gang. Beter nog: de heer Bontebal heeft een denkproces van ruim veertig jaar op zijn cv. Ik denk zelf wel na of ik een bepaalde wet zinvol vind of niet. Wat zeg je, buurvrouw? Het wordt een chaos als iedereen zo zou denken? Maar ik ben niet iedereen en wat is er mis met chaos?

Tekst: Adriaan Bontebal