Kernongeval bij Harrisburg was het begin van het einde van de kernenergie

vrijdag, 18 maart 2011
Auteur
Henk van der Keur

Al jarenlang wordt geroepen dat een heropleving van kernenergie nabij is. Maar dertig jaar na de gedeeltelijke kernsmelting van reactor 2 van de kerncentrale Three Mile Island bij Harrisburg heeft de kernindustrie nog steeds niet kunnen aantonen dat de kerncentrales van nu veiliger zijn dan die van dertig jaar geleden. Bovendien leren de lessen uit de economische crises van de jaren zeventig en tachtig, en de nasleep van de kernongevallen in Harrisburg en Tsjernobyl die daarmee samenvielen, dat een renaissance van de kernindustrie niet waarschijnlijk is.

De veiligheid van kerncentrales is er niet beter op geworden. Integendeel. Bij de bouw van de meeste bestaande kerncentrales, die van de tweede generatie, werd aangenomen dat deze reactoren een maximale levensduur van 30 tot 40 jaar zouden hebben. In het Westen is verlenging van de levensduur van deze verouderde kerncentrales op dit moment de trend. Dat geldt vooral voor het meest gangbare reactortype, de drukwaterreactor (PWR), hetzelfde type reactor als de rampreactor van Harrisburg. Verlenging van de levensduur van ingewikkelde systemen als een kernreactor is om twee redenen een zeer riskante ontwikkeling. In de eerste plaats vanwege de directe gevolgen: oude reactoren lijden aan ouderdomsproblemen zoals corrosie en afslijting. Verouderingsprocessen zijn moeilijk te detecteren, omdat ze gewoonlijk plaatsvinden op het microscopische niveau van de binnenste structuur van materialen. Ze worden vaak pas ontdekt na een storing of een breuk in een component. De twee ongevallen met de kerncentrales in Tricastin en Romans-sur-Isère in het zuiden van Frankrijk vorig jaar juli zijn hiervan typische voorbeelden. In de tweede plaats maakt het upgraden van een verouderd systeem de beveiliging van het vernieuwde systeem een stuk gecompliceerder. Per saldo wordt de veiligheid van het gehele systeem minder. De meest optimistische verwachting is dat de nieuwe generatie (vierde) kerncentrales pas in 2030 kunnen worden gebouwd. Het is echter allerminst zeker dat deze centrales substantieel veiliger zullen zijn dan de huidige generatie kerncentrales.

(dit artikel verscheen op 29 mrt 2009 al eerder in Konfrontatie)