De Groene Verleiding

maandag, 25 april 2011
Auteur
Hans Boot

De VVD-minister van Infrastructuur en Milieu steunt gedurende 2011 en 2012 met tien miljoen euro het Platform Slim Werken Slim Reizen dat onder voorzitterschap staat van de hoogst bedenkelijke veelvraat Lodewijk de Waal. Dit eenvoudige feit alleen al vergrauwt het groene aureool dat om Het Nieuwe Werken gehangen wordt.
 
De aanleiding is dat ontwikkelingen in de informatietechniek het mogelijk maken dat met de vaste computer en telefoon ook het traditionele kantoor overbodig raakt. Brak eerder met de golf van uitbesteden en inlenen de vaste verhouding tussen arbeider en ondernemer, vandaag ontdoet Het Nieuwe Werken de arbeid van de vaste bedrijfstijd en arbeidsplaats. Arbeid kan dus overal en altijd plaatsvinden. De kennisarbeid(st)er als groene pionier vermindert zo het woon-werkverkeer, de hoeveelheid  kantoorkolossen en de schade aan het milieu. De predikers van Het Nieuwe Werken gaat het echter om meer, veel meer.
 
Overal en altijd
 
Het groene imago zien zij als een katalysator in de omwenteling van de bedrijfsvoering die in alle sectoren aan de gang is. Allereerst speelt de kwestie van de aanwezigheid van arbeidskracht die als strijd om de tijd een hoofdlijn vormt door de sociale geschiedenis. Een smartphone, waar (in café of keuken) en wanneer (zeven etmalen lang) dan ook, normaliseert een maximale beschikbaarheid. Bij afwezigheidvan direct toezicht komt volgens de ideeën van het zelfsturend management de verantwoordelijkheid bij de uitvoerende arbeid te liggen. Maar dan wel binnen de kaders van de ondernemersdoelen en de daarvan afgeleide 'afspraken'.
De predikers weten al lang dat deze begrenzing tekortschiet en dat de maximale benutting van de beschikbare arbeidskracht bijzondere eisen stelt. Zelfs de 'vrije' kennisarbeid(st)er - in het park of in de lounge, vroeg in de ochtend of laat in de nacht - plooit zich niet zonder meer naar het geëiste arbeidsresultaat. Eén of andere vorm van gedragscontrole is dus nodig, de geschiedenis van het management staat er bol van. En hier sluit Het Nieuwe Werken aan bij de modernste managementstromingen die de overgang bepleiten van externe naar interne controle. Van dwang naar vertrouwen.
 
Ontdekking van de mens 
 
Die overgang  wordt het management opgedrongen, doordat de klassieke vormen van toezicht aan betekenis verliezen. De persoonlijke controle meer dan de technische (apparatuur) en de bureaucratische (regelingen in sector en bedrijf). De laatste twee richten zich vooral op het resultaat en minder op het proces, het arbeidsgedrag. Deze drie vormen van externe controle die overigens niet verdwijnen, dienen bijgestaan, zo niet opgevolgd te worden door interne, binnen de persoon gelegen, controle.
Deze ontdekking van 'de mens' in de arbeid - het bewustzijn, de geestelijke vermogens, de behoeften, de gevoelens, de verlangens - maakt een einde aan de scheiding tussen de wereld van het privé en die van het bedrijf. Leven is werken en werken is leven. Ieder zal denken en handelen als een ondernemer. Controle is zo vanzelfsprekend dat je het zelf kan doen.    
 
Deze samensmelting van arbeider en ondernemer past in het huidige maatschappelijk klimaat en de dominante ideologie, waarin rechten verward worden met privileges en sociale en economische ongelijkheden slechts in extreme armoede en rijkdom herkend worden. Maar vroeg of laat zal de beoogde bedrijfsloyaliteit op tegenstellingen en weerstanden stuiten. Zelfsturing zal naar zeggenschap lonken, professionele verantwoordelijkheid zal de machtsgrenzen tarten en vertrouwen zal vastlopen op ontslagrisico's. Dat neemt niet weg dat de inrichting en organisatie van de arbeid een door 'links' en de vakbeweging een verwaarloosd terrein is. Juist waar de basis ligt van de kapitalistische productiewijze wordt vaak met open mond naar de predikers geluisterd.

Hans Boot